KEUZEHULP TRAININGEN
Niet alle producten en diensten zijn gelijk in termen van hoe je ze verkoopt. Het aanbod kan soms complex zijn en soms kan de klantvraag complex zijn. Er kan sprake zijn van hyper concurrentie en sommige verkopers hebben aan een paar orders per jaar genoeg. Ook het verkopen op verschillende niveaus in een organisatie of in verschillende kanalen vereist vaak verschillende soorten verkooptechnieken. Hieronder vatten we onze 5 verkooptrainingen samen:

1. Proactive Selling - Sturen op opdrachten
Deze training leert deelnemers hoe ze klanten kunnen overtuigen van de voordelen van hun product of dienst zodat de klant instemt met het voorstel. Bij het verkopen op deze wijze, zijn de te stellen vragen redelijk te 'programmeren' want producten of diensten worden op vergelijkbare manier door klanten gebruikt, de prijzen doorgaans zijn vastgesteld en het verkoopmateriaal gestandaardiseerd is. Voor nieuwe verkopers vereist deze manier van verkopen veel formele training (voordoen en oefenen).

2. Solution Selling - Sturen op waardecreatie
Bij Solution Selling of ‘adviserend verkopen’ staat het oplossen van knelpunten bij de klant en/of het toevoegen van waarde aan de processen van de klant centraal. Pas als de zogenoemde pains & gains door de klant zijn bevestigd, worden de producten of diensten gepresenteerd. Bij Solution Selling voert de verkoper een strikte manier van regie over het verkoopproces. Voor nieuwe verkopers vereist deze manier van verkopen veel formele training (voordoen en oefenen).

3. Insight Selling - Sturen op nieuwe inzichten
Met Insight Selling is het pijnpunt vaak onbekend of niet manifest genoeg voor de klant en help je de klant een probleem (opnieuw) te identificeren en aan te pakken. Je speelt de rol van coach en begeleidt de klant door het aankoopproces. Een perfect programma voor verkopers die succesvoller willen zijn in complexe of hyper competitieve verkoopomgevingen. Deze training is uitermate geschikt voor ervaren verkopers die al eens hebben deelgenomen aan de training Proactive Selling of Solution Selling.  

4. Key Account Management - Sturen op partnership
Met Key Account Management krijg je essentiële kennis en vaardigheden om grote klanten te behouden en om accountgroei te bewerkstelligen. Zo leer je hoe je een strategisch accountplan maakt en hoe je de benodigde acties en activiteiten hierna met jouw accountteam uitvoert. Voor startende accountmanagers is het te adviseren om eerst de training Insight Selling te volgen.

5. Dealer Management - Sturen op distributie
Dealer Management (of Channel Management) is een programma voor commerciële mensen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van een dealernetwerk, het werven en ontwikkelen van resellers en/of het opbouwen van (digitale) verkoopkanalen. Met Dealer Management leer je het vak kennen en de elementen die van invloed zijn op het succes hiervan en ontwikkel je een effectief en winstgevend dealerplan. Voor startende dealermanagers is het te adviseren dat ze eerst de training Solution Selling volgen.

Wij bieden onze verkooptrainingsprogramma's zowel in het Nederlands als ook in het Engels aan. Bel ons: + 31 (0) 74 711 02 62.