SALES ASSESSMENTS

Geschikte commerciële mensen zijn essentieel voor het succes van uw onderneming. Maar hoe krijgt u zicht op de kwaliteiten van uw (toekomstige) commerciële medewerkers? Hoe zorgt u voor een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling van uw menselijk kapitaal? Sellingnet ontwikkelt zelf assessment-oefeningen en bewaakt voortdurend de kwaliteit en actualiteit hiervan. Bij Sellingnet kunt u terecht voor persoons- en teamgerichte assessments. Deze kunnen worden ingezet als selectiemiddel bij instroom, als onderzoekstool bij opleidingsvraagstukken of doorstroom en als loopbaanadvisering bij doorstroom en uitstroom van medewerkers. 


Voor meer informatie over onze assessments belt u Sellingnet, telefoon 074 711 02 62.