BETERE RESULTATEN MET SAM

Het doel van uw functie is het tot stand brengen, bestendigen en uitbreiden van langdurige, winstgevende relaties met tevreden klanten. Er wordt daarbij veel van u verlangd. Zowel in operationele zin: x-aantal nieuwe en bestaande klanten bezoeken, x-aantal voorstellen maken, alsook in commerciële zin: het kunnen maken van x-aantal bezoekafspraken, de juiste vragen kunnen stellen en daardoor de behoefte van de klant kunnen achterhalen. Al deze zaken worden op een gegeven moment (gelukkig) routine. Een moment van bezinning over zowel de operationele als commerciële effectiviteit blijft echter vaak achterwege, met als gevolg dat onbewuste incompetentie kan optreden. Om dit te voorkomen moet u zichzelf regelmatig beoordelen: bent u nog op de goede weg? En besteedt u de juiste tijd aan de juiste activiteiten? In deze workshop leert u met behulp van Sales Activity Management (SAM) hoe u uw effectiviteit in kaart kunt brengen en signaleert u waar verbeteringen noodzakelijk zijn.

Workshoponderwerpen 
Deze workshop is een combinatie van kennisoverdracht en hands-on; modellen en methodes worden toegelicht en met behulp van Microsoft Excel werkbladen leert u de achterliggende theorie in de praktijk te brengen. 
Onderwerpen die in de workshop aanbod kunnen komen: 
- hoe maakt u een verkoop- of rayonplan? 
- hoe bepaalt u de klantwaarde van uw bestaande klanten? 
- welke acquisitieactiviteiten dient u te verrichten om uw verkoopdoelstelling te realiseren? 
- hoe meet u uw eigen verkoopprestatie? 
- hoe houdt u de 'vinger aan de pols' voor wat betreft uw weekactiviteiten? 
- hoe krijgt u meer inzicht in en grip op de ontwikkeling van suspect naar klant? 
- hoe geeft u een betrouwbare omzetprognose af? 
- hoe bepaalt u een offertescoringskans en hoe verhoogt u deze?

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
doelgerichtheid; 
visie;
- overtuigingskracht. 

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om: 
- uw verkooptijd te 'managen' door meer te sturen op langdurige en winstgevende relaties; 
- meer grip te krijgen op new business; 
- alert te zijn op uw eigen effectiviteit.

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop kunt u een e-book en de Excel-werkbladen downloaden. 
Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de workshop 
De workshop is één dagdeel (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 4 uur durende workshop is € 1.090,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.