BOOST2SUCCESS

Voor het Midden- en Kleinbedrijf hebben we Boost2Success ontwikkeld. Veel kleine en middelgrote verkoopteams in het MKB kennen knelpunten die excellente verkoopresultaten in de weg staan. Het herkennen en verbeteren van deze knelpunten leidt automatisch tot méér verkoop, méér rendement en méér werkplezier. Denkt u dat er verbetermogelijkheden zijn? Met Boost2Success stellen we deze samen met u vast en geven u alvast een aantal quick wins voor een beter verkoopresultaat. Door de gestructureerde aanpak van Boost2Success worden de knelpunten snel geïdentificeerd én onderbouwd waardoor u draagvlak krijgt om noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Boost2Success geeft u een helder inzicht in het verbeterpotentieel van uw verkoopteam én waardevolle input in de vorm van quick wins voor méér commerciële slagkracht! Bel Sellingnet om gratis aan de slag te gaan met Boost2Success.


Ga naar vragenlijst 1Boost2SuccessBoost2SuccessBoost2Success
Ga naar vragenlijst 2Boost2SuccessBoost2SuccessBoost2Success


Met Boost2Success analyseert u uw verkoopteam grondig en krijgt u van ons gratis telefonisch advies naar aanleiding van de rapportage(s). Tijdens het advies in stap 3 schatten wij voor u in of de volgende stappen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn. Vragenlijst 1 toetst globaal het huidige verkoopresultaat en de huidige verkoopinspanning van het verkoopteam. Vragenlijst 1 gaat dus over de input ('wat doet het verkoopteam') en de output ('met welk resultaat'). Vragenlijst 2 zoomt in op de throughput ('hoe doet het verkoopteam het'). De 50 meerkeuzevragen zijn onderverdeeld in de belangrijkste aandachtsgebieden van het verkoopteam. Op basis van deze aandachtsgebieden wordt in stap 6 een uitgebreide analyse gemaakt, uitgesplitst naar verkoopcompetenties. Bel Sellingnet om gratis aan de slag te gaan met Boost2Success, telefoonnummer 074 711 02 62.