BUSINESS ESSENTIALS MBA

Na dit kortlopende MBA-programma voelt u zich sterker en zelfverzekerder dan ooit. U leert een succesvolle strategie voor uw afdeling en organisatie uit te stippelen en u creëert een context voor uzelf en uw omgeving waarin u businesskansen maximaal benut. In 8 workshops van een halve dag leert u wat u écht moet kennen en kunnen om een succesvol MT-lid te zijn.

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshops wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. 
In de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: 

Module 1: Financieel management 
- de werking van een onderneming; 
- evalueren van potentiële groei; 
- strategische en financiële planning; 
- begroten, analyseren en evalueren met kennis van zaken; 
- hoe leest u een balans- en resultatenrekening? 
- het belang van financiële analyse en de vertaling in een financieel beleid; 
- hoe maakt u een investeringsanalyse? 
- wat houdt een kosten- en opbrengstenanalyse in? 
- hoe kunt u beter financieel plannen en budgetteren (Balanced Scorecard, ABC)? 

Module 2: Strategisch management 
- gericht werken aan een betere focus; 
- bouwstenen van een goed strategisch plan; 
- het belang en aanpak van consequente en organisatiebrede strategische keuzes; 
- het verschil tussen ondernemingsstrategie en marktstrategie; 
- de relatie met stakeholders: mogelijkheden en werkwijzen; 
- overzicht strategische modellen om een marktstrategie te ontwikkelen; 
- implementatie van een strategie. 

Module 3: Human resources management 
- fundamenten voor een tevreden en gemotiveerde werknemer; 
- werving en selectie: wervingskanalen, regels en valkuilen bij selectie, contracttypes; 
- verloning: basisprincipes, loon als motivator, do's-and don'ts in verloning; 
- loopbaanpaden, loopbaanmanagement; 
- kwaliteit van arbeid; 
- de rol van de manager in opleiding en ontwikkeling van medewerkers; 
- competentiemanagement en loopbaanbeleid. 

Module 4: Project- en verandermanagement 
- projecten efficiënt omzetten in concrete realisaties;
- het toenemend belang van projectmatig werken; 
- de organisatiekant van projecten: de vorm-kant, de ik-kant, de wij-kant; 
- welke krachten en belangen spelen in projecten?
- hoe een project in de steigers zetten? 
- hoe de slaagkansen verhogen door projectplanning en projectbeheersing? 
- hoe kijken medewerkers naar veranderingsprojecten? 
- Waar ontstaat weerstand? 
- basisprincipes voor succesvol overtuigen bij veranderingen; 
- hoe de slaagkansen verhogen? 
- Praktische aanbevelingen en stappenplan. 

Module 5: Marketing en sales 
- een doordacht marketing- en salesbeleid als antwoord op een competitieve marktomgeving; 
- het bepalen van de juiste businessstrategie; 
- het ontdekken van groeipotentieel en dito strategieën; 
- het bepalen van merkwaarde, merkprofielen en bijpassend communicatiemodel; 
- het bepalen van de value proposition; 
- gesegmenteerde marketingplanning en geïntegreerde communicatie; 
- sales als verkoopinstrument: heldere doelen en duidelijke verwachtingen; 
- sales in een nieuw tijdperk; 
- spanning tussen marketing en sales; 
- strategische marketing en sales visie. 

Module 6: Organisatie en leiderschap 
- leiderschap als bouwsteen voor het succes van organisaties; 
- het verschil tussen leidinggeven en leiderschap; 
- visie, inspiratie en passie in het kader van leiderschap; 
- leiderschaptrends en leiderschapmodellen; 
- cultuur en leiderschap; 
- competenties en leiderschap; 
- het eigen leiderschap onder de loep: testen en oefeningen; 
- motivatie en communicatie; 
- coachen op doelen. 

Module 7: Supply chain management 
- kennis van algemene concepten van supply chainmanagement; 
- relatie leggen tussen de supply chain en ondernemingsstrategieën; 
- inzicht krijgen in kritieke indicatoren bij plannen en voorraadbeheer en technieken voor vraagvoorspelling en –beheersing; 
- meten van efficiëntie en reactiesnelheden in de supply chain; 
- inzicht krijgen van factoren die de vraag beïnvloeden; 
- kennis van de kernconcepten van CRM en SRM; 
- managen van de supply chain over meerdere schakels; 
- implementeren van de vraagplanning en het analyseren point-of-sale data; 
- toepassen van methoden en technieken ter ondersteuning van continue verbeterstrategieën. 

Module 8: ‘Proeve van bekwaamheid’ 
Op basis van de kennis die in de voorgaande modules heeft opgedaan, schrijft u een business- of afdelings(verbeter)plan en presenteert deze.

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop kunt u e-book downloaden.  

Duur van de workshop 
De totale doorlooptijd van het Business Essentials MBA traject bedraagt 8 maanden. 
Het traject bestaat uit een intakegesprek en 8 workshops van een halve dag. 
Na het afsluiten van het Business Essentials MBA traject ontvangt u een certificaat.

Investering 
De investering voor deze 8 x 4 uur durende workshops is € 6.800,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.