Checklist offertes
Geplaatst op 6 augustus 2018 door Ronald Swensson

Is de structuur van de offerte logisch? 
- Inleiding
- Samenvatting
- Behoefteanalyse
- Aanbod
- Prijs
- Uitvoeringsvoorwaarden
- Conclusie
- Afsluiting

Heb ik aan alle bijlagen gedacht? 
- Producteigenschappen
- Technische omschrijving
- Tekeningen, modellen, enz.
- Bedrijfsbrochure
- Verkoopvoorwaarden
- Leveringsvoorwaarden
- Betalingsvoorwaarden
- Algemene voorwaarden

Heb ik aan de aantrekkelijkheid van de offerte gedacht? 
- Opsommingen?
- Onderstrepen?
- Vet?
- Grafieken, foto’s, e.d.?
- Persoonlijke noot? 
- Wit ruimtes? 
- Geen spel- of grammatica fouten?

Heb ik aan een klantgerichte formulering gedacht en rekening gehouden dat er ook anderen bij de klant de offerte lezen? 
- Kort en bondig geformuleerd (maar niet te kort en bondig)?
- Eenvoudig taalgebruik/geen jargon?
- Maximaal 15 woorden per zin?
- Voldoende afwisseling in aantal woorden per zin?
- Alinea’s maximaal 6 à 7 regels?
- Is tekst specifiek en concreet (en geeft het voldoende info voor anderen bij de klant)?

Heb ik gecheckt op: 
- Termen als een paar, binnenkort, zo spoedig mogelijk, enz.?
- Gebruik van positief taalgebruik?
- Gebruik van woorden als: nieuw, voordelen, oplossing, besparing, enz.?
- Actief taalgebruik?
- Je/jij/jouw versus u/uw en ik/mijn versus wij/ons?

Is de opening gecheckt op de persoonlijke situatie?
- Is in de opening woorden van de klant gebruikt?
- Leidt de opening tot positieve aandacht?

Is de behoefteanalyse en aanbod conform hetgeen besproken is? 
- Refereert de behoefteanalyse terug aan wat de klant gezegd heeft?
- Is de huidige situatie van de klant omschreven? 
- Zijn de pains & gains helder omschreven? 
- Sluit de klantbehoefte aan op zijn huidige situatie?
- Is het aanbod uitgedrukt in klantvoordelen?

Is in de afsluiting het volgende vermeld: 
- Is de vervolgstap vermeld?
- Zet deze de klant aan tot actie?
- Heeft de afsluiting een persoonlijk tintje?
- Geldigheidstermijn vermeld?
- Ondertekenen de juiste personen?