CUSTOMER VALUE

Klanten stellen vandaag de dag de allerhoogste eisen. Als ze weinig willen betalen dan kiezen ze voor de allerlaagste prijs. Als ze gemak belangrijk vinden, dan willen ze ook dat het hen echt gemakkelijk gemaakt wordt. Als ze waarde hechten aan deskundig advies dan willen ze ook maximale tijd en aandacht, en het gevoel hebben de enige klant te zijn. Als ze ons bellen accepteren ze geen nee, en 'te laat' wordt beschouwd als een teken van onvermogen van de leverancier. Welke eisen klanten ook stellen, ze stellen ze steeds hoger. In deze context moeten we ervoor zorgen dat we steeds waarde voor de klant creëren. De workshop Customer Value Management heeft als doel het systematisch werken aan méér concurrerend vermogen en een betere verkoopfocus. Deze workshop is bedoeld voor zowel het verkoopteam als ook de verkoopmanager!

Workshoponderwerpen 
Het vertrekpunt van de workshop is een commercieel beleidsplan en aan de hand van Sellingnet's Customer Value Map wordt tot een systematische opzet en uitvoering van relatiemanagement en acquisitie gekomen. Tijdens de stappen in de Customer Value Map worden modellen en methodes toegelicht en met behulp van Microsoft Excel werkbladen en INNOmaps leert u de achterliggende theorie in de praktijk te brengen. 
Onderwerpen die ondermeer aan bod komen: 
- hoe bepalen we de financiële impact van verloren offertes en welke acties gaan we ondernemen? 
- hoe bepalen we de financiële impact van klachten en welke acties gaan we ondernemen? 
- hoe bepalen we klantvoordelen en wat zijn de product- en organisatiegebonden klanteisen? 
- wat is Porter's Value Chain en hoe kunnen we dit toepassen in onze praktijksituatie? 
- hoe is het gesteld met de klanttevredenheid en het -belang van de onderdelen in de marketingmix? 
- wat zijn onze belangrijkste concurrenten en wat zijn hun zwakke plekken? 
- wat is het precieze klantaanbod voor nieuwe en bestaande klanten om klantdoelen te realiseren? 
- op basis van welke criteria kunnen we onze klanten indelen? 
- hoe bepalen we de bezoekfrequentie per klantgroep? 
- welke (kwalitatieve) klantdoelen hebben we voor het komende jaar? 
- hoe maken we een verkoopplan en een ABCD bezoekplan?

Werkwijze 
De workshop heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De workshop bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen. 

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
- sociale gerichtheid; 
- communicatieve vaardigheid; 
- overtuigingskracht; 
- resultaatgerichtheid; 
- externe oriëntatie.

Resultaat workshop 
U en uw team zijn na deze intensieve workshop in staat om: 
- met méér concurrerend vermogen (new) business te genereren; 
- door een betere verkoopfocus meer te sturen op langdurige en winstgevende klanten; 
- de prijs van uw product of dienst niet meer als 'struikelblok' te zien; 
- (veelal méér en) betere verkoopgesprekken te voeren; 
- meer marge voor de organisatie te verdienen!

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop ontvangt u de Microsoft Exceltools, tijdens de workshop ontvangt u aanvullende syllabi.

Duur van de workshop 
De totale doorlooptijd van de workshop bedraagt een halfjaar. De workshop bestaat uit een intakegesprek en vijf workshopblokken van één dag of tien workshopblokken van één dagdeel (ochtend, middag of avond).

Investering 
De investering voor deze workshop is € 8.500,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.