De marketingmix kantelen naar de klant
Geplaatst op 21 december 2015 door Ronald Swensson

Internet, social media, concurrentie-intensiteit en globalisering hebben de markt in een paar jaar tijd volledig veranderd. Als resultaat hiervan is de klant echt koning geworden. Een interessante ontwikkeling is dat hierdoor steeds meer bedrijven zijn gaan denken in de 7C's i.p.v. de 7P's: 
- Product(beleid) > Customer Solution (klantspecifieke (product)voordelen). 
- Prijs(beleid) > Cost to Consumer (prijs, tijd, duurzaamheid, enz.). 
- Plaats (distributie) > Convenience (gemak zowel online als offline). 
- Promotie(beleid) > Communication (promotie, interactie, informatie, enz.). 
- Personeel(sbeleid) > Customer Service (relatiemanagement). 
- Proces (leverings-) > Connection (brand(merk)- en klantloyaliteit). 
- Physical Evidence > Credibility (geloofwaardigheid/vertrouwen). 

De gedachte achter het 7C model is dat marketing zich heeft ontwikkeld van een techniek om een product (P) aan de man te brengen tot een filosofie om de klant (‘customer’, C) voor zich te winnen en aan zich te binden. De P's zijn steeds minder onderscheidend in het gevecht om de klant, de focus verschuift steeds meer van ‘productdenken’ naar ‘klantdenken’. Omdat wensen van klanten afzonderlijk steeds meer uiteenlopen vereist dit een organisatie die 'kantelt' naar de (individuele) klant! 

Samengevat: 
- Product wordt denken in voordelen voor de klant (Porter's Value Chain); 
- Prijs wordt denken in kosten voor de klant (Porter's Value Chain); 
- Plaats wordt 'hoe maken we het onze klanten zo makkelijk mogelijk?'; 
- Promotie wordt communicatie & interactie met klanten en prospects; 
- Personeel wordt relaties onderhouden tussen klant- en eigen organisatie; 
- Proces wordt loyaliteit van klanten; 
- Physical Evidence wordt 'doen wat je belooft en beter!'. 

Moeilijk? Nee toch! Kwestie van 'telkens in de schoenen van de (individuele) klant gaan staan!' 

Verder lezen: 
- Essentials of Marketing Communications, Chris Fill, 2011 
- Management and Organization Theory, Jeffrey A. Miles, 2012 
- Principles and Practice of Marketing, David Jobber, 2013 
- Marketing Metrics, Paul Farris / Neil Bendle, 2015