URL van de gadget-specificatie kan niet worden gevonden
Een succesvol 2018 wenst Sellingnet u toe!Een succesvol 2018 wenst Sellingnet u toe!Een succesvol 2018 wenst Sellingnet u toe!Een succesvol 2018 wenst Sellingnet u toe!OVER SELLINGNET

Welkom bij Sellingnet, een innovatief en betrokken trainingsbureau waar we het business resultaat van onze klanten écht serieus nemen. Sellingnet’s expertise is het verbeteren van de commerciële slagkracht van organisaties en mensen. Wij hebben door de jaren heen een breed veld aan expertise opgebouwd, gericht op het veranderen en ontwikkelen van commerciële teams. Met onze trainingen en workshops zetten wij in op blijvende, concrete en meetbare resultaten. De pragmatische aanpak, de positieve confrontatie en het respect voor mensen en organisatiedoelstellingen zijn hierbij leidend. Wat na morgen gebeurt, daar draait het om. Daarom zijn onze trainingen en workshops direct toepasbaar in de praktijk. Door onze gedegen en innovatieve aanpak behoren wij al een aantal jaren tot het selecte gezelschap van beste Europese opleidingsinstituten op salesgebied. Wij leveren meetbare resultaten door samen met u te werken aan:
Een markt- en groei-gericht businessmodelEen beter begrip van (latente) klantbehoeftenEen beter begrip van (latente) klantbehoeftenHet verbeteren van de commerciële prestaties
verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptraining, verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptraining, verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptrainingommunicatietraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, communicatietrainingen,

DE WERELD IS VERANDERD

De wereld is veranderd en de verkoop moet méé veranderen. Het inkoopproces is door het internet stevig op z'n kop gezet, de concurrentie is heviger geworden door ondermeer branchevervaging en global spelers, de hybride koper is ineens ontstaan (ook in B2B-markten), de kosten van de verkoop zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, directies hebben meer invloed op het inkoopproces gekregen en klanten stellen hogere eisen en tonen minder 'ouwe-jongens-krentenbrood' loyaliteit. De verkoop moet veranderen omdat de inkoop drastisch en dramatisch is veranderd. Veel bedrijven hebben zich nog niet kunnen aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Natuurlijk is de taaie crisis in voorgaande jaren hier debet aan. Toch zien we dat er bij veel bedrijven ook een gebrek is aan echte wendbaarheid. “It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” Deze bekende uitspraak van Charles Darwin geldt ook voor bedrijven. De omgeving is dermate turbulent, dat alleen wendbare bedrijven in staat zijn om succesvol te zijn en te blijven. Wendbaarheid en concurrentiekracht zijn nauw met elkaar verweven. Naarmate een bedrijf wendbaarder is, hebben veranderingen in de markt minder vat op de concurrentiekracht en daarmee op de winstgevendheid van een bedrijf. Sellingnet heeft de afgelopen jaren een compleet nieuw opleidingscurriculum ontwikkeld dat een passend antwoord geeft op dit turbulente verkooplandschap. 


SELLINGNET IS VERANDERD

Als markt en omgeving snel veranderen dan moeten bedrijven wendbaarder worden. Capaciteiten en talenten van medewerkers moeten beter benut worden. Leidinggevenden moeten minder een laissez-faire stijl hanteren en meer sturing en richting geven. Autonomie en resultaatverantwoordelijkheid voor klanten moeten neergelegd worden bij taakvolwassen medewerkers. Maar waarom zijn veel medewerkers niet taakvolwassen? Bij veel bedrijven geldt het Pareto-principe: met maar 20% van de tijd wordt 80% van de winst gerealiseerd. Dat moet beter! Ook zou het businessmodel (nog) eens tegen het licht aangehouden moeten worden. Continu verbeteren en innoveren. Het zijn factoren die het resultaat bepalen, nu en in de toekomst! Bij Sellingnet weten we waar we over praten. Geen markt die zo ingrijpend is veranderd als die van training en opleiding! Wij zijn wendbaar gebleken door ons de afgelopen jaren met succes om te vormen van een trainingsbureau 'pur sang' tot een leverancier van oplossingen voor betere business resultaten. Natuurlijk klinkt zo'n 'uitspraak' hoogdravend.... We kunnen echter eenvoudig aantonen dat door onze dienstverlening, de omzet bij onze klanten met gemiddeld 5-12% per jaar is gestegen (afhankelijk van de branche waarin ze opereren) én dat onze klanten een veel betere marge hebben gerealiseerd dan branchegenoten! Sellingnet heeft de competenties in huis om ook uw bedrijf te helpen zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. U zou kunnen starten met deze workshop die zorgt dat de concurrentiekracht van uw bedrijf al heel snel met sprongen vooruitgaat. Resumerend, wat maakt Sellingnet onderscheidend? (1) Een compleet nieuw opleidingscurriculum afgestemd op een veranderende markt en (2) het keiharde bewijs dat met onze dienstverlening échte resultaten worden behaald!

ALLEEN RESULTATEN TELLEN

Ga naar onze referentiesGa naar onze referentiesGa naar onze referentiesGa naar onze referenties
1. Klanttevredenheidsonderzoek / online evaluatie opdrachtgever (94,1% score op maatwerkprojecten), 2. Opdrachtevaluatie (5-12% verhoging van klantomzet is afhankelijk van de branche), 3. (Online) trainingsevaluatie, 4. Idem


Ga naar de blogGa naar de blogGa naar de training
Ga naar One degreeDownload het rapportGa naar de trainingGa naar de training
Ga naar de Sales Performance ScanGa naar de Sales Performance ScanGa naar de Sales Performance ScanGa naar de Sales Performance Scan