KEY ACCOUNT MANAGEMENT

De workshop geeft u de tools om beter grip te krijgen op het complexe speelveld tussen klant en de eigen organisatie. Door het maken van een eigen accountplan en door het bespreken van cases leert u strategisch te denken over de relatie met uw klant(en). In de workshop maakt u met behulp van Microsoft Excel werkbladen verschillende accountanalyses die u vervolgens overneemt in een Microsoft Word accountplan sjabloon. En ziedaar uw eigen accountplan!

Workshoponderwerpen 
Deze workshop is een combinatie van kennisoverdracht en hands-on; modellen en methodes worden toegelicht en met behulp van Microsoft Excel werkbladen leert u de achterliggende theorie in de praktijk te brengen. 

In de accountanalyse fase leert u de volgende modellen en methodes toe te passen voor uw eigen praktijksituatie: 
- accountaantrekkelijkheid; 
- leverancierswaardering; 
- concurrentieanalyse; 
- inkoopstrategie; 
- klanttevredenheidsanalyse; 
- marketingmix; 
- DMU-analyse; 
- ontwikkelingstendensen; 
- klantaandeel en forecast klantaandeel; 
- productpositionering; 
- GE matrix; 
- levertijd/Pareto; 
- prijsanalyse; 
- sensitiviteitsanalyse; 
- alternatieven beslissingsmodel; 
- Value Chain analyse. 

Onderwerpen die tevens in de workshop aanbod komen zijn: 
- rollen en positie van de accountmanager en positionering in de eigen organisatie; 
- werken met klantprofielen en segmentatiecriteria; 
- onderhandelen over jaarafspraken; 
- aansturen en motiveren van accountteams; 
- organisatie van het eigen werk; 
- presenteren van het eigen accountplan.

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om: 
- een evenwichtig en onderbouwd accountplan te maken; 
- uw positie binnen uw organisatie beter te formuleren; 
- het begrip partnership met de klant inhoud te geven; 
- strategisch met uw klanten om te gaan; 
- het accountteam te motiveren en aan te sturen.

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden en de Microsoft Exceltools. 
Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de workshop 
De totale doorlooptijd van de workshop bedraagt 2 maanden. De workshop bestaat uit totaal 4 dagen.

Investering 
De investering voor deze 4 x 8 uur of 8 x 4 uur durende workshop is € 6.800,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.