Leerdoelen in een commerciële training
Geplaatst op 20 maart 2017 door Ronald Swensson

Het concreet formuleren van doelstellingen is een belangrijke bijdrage tot verhoging van de kwaliteit van een training. Veelal blijken doelstellingen vaag, te complex of onhaalbaar te zijn. 'Ik wil dat ze beter gaan onderhandelen'. Prima. Maar wat wordt bedoeld met 'beter onderhandelen'? Beter dan wat? Welke vaardigheden moeten er verbeterd worden? 

Als het opdrachtgevers al niet helder voor ogen staat wat precies het trainingsdoel is, hoe moeten deelnemers uiteindelijk het gewenste gedrag dan gaan vertonen? Het is daarom altijd de taak van een trainer om de opdrachtgever te helpen bij het scherp formuleren van doelstellingen voor een training. Kan er dan niet getraind worden zonder concreet geformuleerde doelstellingen? Zeker wel. Iedere goed opgeleide trainer is in staat een training voldoende inhoud te geven. Maar is dat dan de juiste inhoud? Aangepast op de deelnemers, afgestemd op de praktische situatie van de deelnemers en gericht op een na te streven 'soll-situatie'? 

Zonder een concrete doelstellingen loopt men het gevaar dat praktisch elk resultaat als het beoogde resultaat gezien kan worden. Vergelijk mogelijke uitspraken van deelnemers na afloop van een training: 
- 'Ik heb er veel van geleerd.' 
- 'Sommige dingen kan ik wel gebruiken.' 
Of erger: 
- 'Je pikt er altijd wat van op.' 

Om dergelijke gemiste kansen te voorkomen, heeft de trainer een belangrijke taak bij het helpen formuleren van de juiste doelstelling. Daardoor wordt het trainingstraject een helder en begrijpelijk proces, waarbij alle betrokkenen duidelijk voor ogen staat wat de bedoeling is. Bovendien zijn leerdoelen ook een communicatiemiddel tussen trainer, opdrachtgever en deelnemer. En goed geformuleerde doelstellingen maken verwachtingen en teleurstellingen bespreekbaar. Het trainingstraject wordt hierdoor beheersbaar. 

Belangrijke vereisten bij aan goed geformuleerde leerdoele(en): 
- Wat dient het waarneembaar gedrag te zijn? 
- In welke omstandigheid dient het gedrag getoond te worden? 
- Hoe kunnen we vaststellen of de deelnemer het beoogde leerresultaat heeft bereikt? 

Het effect van training is alleen verantwoord te meten wanneer er een evaluatie vanuit de onderneming én de deelnemer plaatsvindt, leerdoelen goed zijn geformuleerd en we scherp hebben gedefinieerd wat in specifieke verkoopsituaties goed en fout is.