LEIDERSCHAP IN VERKOOP!

Goede verkopers/binnendienstmedewerkers/monteurs zijn niet automatisch ook sterke coaches. Toch groeien (gelukkig) medewerkers door naar managementfuncties. De een wordt hoofd binnendienst, de ander verkoopmanager en weer een ander wordt hoofd technische dienst. Dit vereist een andere manier van denken. Was u voorheen nog lid van het team, als coach staat u er boven. De openheid wordt minder en de vriendschap bevriest. Dus hoe u het wendt of keert: 'you are the boss'. Deze training van vier dagen helpt u de omschakeling te maken. Maakt van u een aanvallende coach die zelf meespeelt en belangrijke verkooptaken onder zich houdt. Het is een praktijktraining voor winnaars!

Onderwerpen 
De training begint met de Management Performance Scan die uzelf, uw manager (of directeur), uw team en een aantal klanten invullen. 
Tijdens de training wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. 
De volgende onderwerpen worden in de training behandeld: 
- inzicht in jezelf en je team; 
- stellen van doelen en aanspreken op resultaat; 
- kwaliteitsgedrag en motivatie; 
- ontwikkeling van medewerkers; 
- samenwerking en teamcoaching; 
- feedback en assertiviteit; 
- overlegstructuren en werkoverleg; 
- medewerkers doelgericht enthousiasmeren; 
- beoordelings- en functioneringsgesprekken; 
- correctiegesprekken voeren; 
- conflicthantering; 
- omgang met tijd; 
- zelfmanagement; 
- maken van een verkoopplan/teamplan; 
- werken met kengetallen en dashboards; 
- meer sturen op de toegevoegde waarde bij klanten; 
- versterken van het concurrerend vermogen van de organisatie; 
- sturen op lange termijn relaties; 
- actieplannen.

Werkwijze 
De training heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De training bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen. 

Maatwerk 
Deze training wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties 
In de training werkt u aan de volgende competenties: 
- besluitvaardigheid; 
- confronteren; 
- mensgericht leiderschap; 
- taakgericht leiderschap; 
- zelfbesturing.

Resultaat training 
U bent na deze intensieve training in staat om: 
- uw team te stimuleren; 
- boven uw team te staan; 
- duidelijk als coach te communiceren; 
- uw team te herkennen en te erkennen; 
- een beter resultaat met uw team te behalen.

Trainingsmaterialen en nazorg 
Voor of na de training kunt u de e-book serie downloaden. 
Op Bookboon.com kunt u de e-book serie inzien.

Duur van de training 
De training bestaat uit een intakegesprek en acht dagdelen (ochtend, middag of avond).

Investering 
De investering voor deze 8 x 4 uur durende training is € 6.800,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de trainingsmaterialen.