NIMA/SMA VERKOOP

NIMA/SMA Verkoop (NIMA/SMA Sales A) is een uitstekende opleiding om alle facetten van het verkoopvak te leren kennen. Deze opleiding biedt een krachtige combinatie tussen de belangrijkste verkooptheorieën en -processen en de persoonlijke kwaliteiten van de verkoper. Oefeningen, cases en rollenspellen staan garant voor een boeiende en interactieve opleiding. Het behalen van het NIMA/SMA Sales A examen (theorie en praktijk) verhoogt uw carrièrekansen. Deze opleiding wordt in-company gegeven zodat alle materialen geheel op de praktijk van de deelnemer kunnen worden afgestemd.

Onderwerpen 
Tijdens de opleiding wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. 
In de opleiding worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 
- fases in het verkoopproces; 
- verkoopconcept en –theorie; 
- de rol van verkoop binnen de organisatie; 
- verkoopmethoden en relatiemanagement; 
- externe & interne analyse; 
- marketingstrategie en afnemersgedrag (customer loyalty); 
- logistiek, productie en financiën; 
- prospecteren en offertes maken; 
- verkoopplanning en –rapportage; 
- verkopen in het digitale tijdperk; 
- psychologie van het verkopen; 
- overtuigend argumenteren; 
- effectieve luistervaardigheden; 
- onderhandelen volgens het win-win principe; 
- opbouwen van relaties (netwerken); 
- klantanalyses en verkooporganisatie; 
- klachtenbehandeling en conflicthantering; 
- non-verbale communicatie en uitstraling; 
- presentatietechnieken; 
- rollenspellen en cases; 
- praktijksituaties en –voorbeelden; 
- examentraining.

Werkwijze 
De opleiding heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De opleiding bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen. 

Maatwerk 
Deze opleiding wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties 
In de training werkt u aan de volgende competenties: 
- sociale gerichtheid; 
- communicatieve vaardigheid; 
- overtuigingskracht; 
- resultaatgerichtheid; 
- externe oriëntatie.
Vooraf aan de training worden de competenties gemeten in de Sales Skills Monitor.

Resultaat opleiding 
U bent na deze intensieve opleiding in staat om: 
- uw verkoopresultaten te verbeteren; 
- klanten te overtuigen op basis van inhoud en relatie; 
- uw persoonlijke verkoopkwaliteiten naar een hoger niveau te tillen; 
- op basis van gedegen theoretische bagage de juiste commerciële keuzes te maken;
- te slagen voor het NIMA/SMA Sales A theorie-examen, mits u voldoende studie-uren maakt; 
- te slagen voor het NIMA/SMA Sales A praktijkexamen!

Studiematerialen en nazorg 
Alle studiematerialen treft u in het Kenniscentrum van Sellingnet aan. 
Aan het eind van de opleiding ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de opleiding 
De totale doorlooptijd van de opleiding bedraagt twee maanden. 
De training bestaat uit een intakegesprek en twee opleidingsblokken van twee dagen.

Investering 
De investering voor deze opleiding is € 6.800,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de studiematerialen.