Omgaan met spanningen
Geplaatst op 21 maart 2016 door Ronald Swensson

Is er een reden, om in de verkoop speciaal over ’spanningen’ te spreken? Het woord wordt door menigeen misbruikt als men over vermoeidheid spreekt. Maar vermoeidheid na een week hard werken, hoeft natuurlijk geen spanning te zijn. Als het goed is, zijn we dan ’lekker moe’! Dus niet elke inspanning voert tot spanning! Ook plezierige emoties kunnen spanningen veroorzaken: (opnieuw) verliefd zijn, het slagen van kinderen voor examens en het verwachten van een flinke opdracht. We hebben - vooral als commerciële mensen - in ons leven spanningen nodig, om resultaten te boeken. Alleen als we de spanningen niet de baas blijven, spreken we pas van ‘overspanning’ of stress. 

In ons commerciële werk staan we regelmatig ’onder spanning’, soms zelfs ’onder hoogspanning’: 
- de spanning tussen overwinning en nederlaag. Zonder die spanning zijn we waarschijnlijk geen goede verkopers/-managers; 
- de spanning tussen ons ’natuurlijk’ en ons ’gedresseerd’ gedrag, als we bijvoorbeeld met harde onderhandelaars geconfronteerd worden; 
- de spanning tussen onze haastige spoed en dagelijkse verkeersopstoppingen; 
- de spanning tussen wat we mogen denken en wat we moeten zeggen; 
- de spanning tussen de verplichte beroepsglimlach en de irritatie die we soms in ons voelen opborrelen; 
- de spanning tussen onze eigen ideeën en die van onze directie; 
- de spanning tussen privé en ons drukke beroepsbestaan. 
En dit lijstje is nog niet eens compleet, dus hoe blijft u spanningen de baas? Ik geef u hieronder 10 tips! 

1. Zorg voor méér lichaamsbeweging! 
Regelmatige lichaamsbeweging, waarmee we spanningen kunnen afreageren is het eerste gebod als we fit willen blijven. We hoeven natuurlijk geen prestatieve sporter te zijn. Liever niet zelfs, want we hebben in ons beroepsleven voldoende mogelijkheden glorieuze prestaties neer te zetten! Ik zelf wandel drie keer in de week een uur, niet om mijn gewicht in balans te houden – deze is al vele jaren in onbalans – maar om me fit te voelen. Wandelen blijkt overigens net zo effectief als fanatiek sporten te zijn. Bovendien is de kans op blessures zeer gering. Door een krachtige armbeweging en een sterke afzet met de voet zijn veel spieren tegelijk actief. De hartslag komt hiermee op een niveau dat nodig is om conditioneel vooruit te gaan. Zo'n sportieve wandeling is een simpele manier om meer te bewegen en fit te voelen. 

2. Doe regelmatig isometrische oefeningen! 
Waar de mogelijkheden van sportieve oefeningen beperkt zijn, doen we isometrische oefeningen. Het principe van deze oefeningen is, dat men de spieren van armen en benen sterk spant, zodat het bloed er min of meer uit wordt 'geperst'. Dan ontspannen we ons, zodat zuurstofrijk bloed weer naar onze aderen toestroomt. Ook tijdens langere vergaderingen een goed hulpmiddel om fris te blijven! Wilt u er eens een paar proberen? 

Laat uw handen elkaar vastgrijpen en probeer ze met kracht uit elkaar te trekken. Vasthouden en diep ademhalen! Tel hierbij langzaam tot zeven! Laat de handen dan los en schud de armen losjes! 

Laat uw handen elkaar achter uw hoofd samen grijpen. Trek het hoofd krachtig naar voren maar bied sterke weerstand! Vasthouden, diep ademhalen en tot zeven tellen. Dan loslaten en armen weer schudden. In een zittende positie: haak uw linkervoet achter uw rechter hiel. Probeer die rechtervoet naar voren te trekken maar laat die voet zo krachtig mogelijk weerstand bieden. Volhouden! Rustig tot zeven tellen en diep ademhalen. Dan loslaten en benen even rustig schudden. Zo, nu kent u het principe van isometrische oefeningen en kunt u op Google zelf nieuwe oefeningen ontdekken! 

3. Probeer niet haastig zes dingen tegelijkertijd te doen! 
Een van de meest stresserende ervaringen doet u op, als u zich moet haasten. Doordat u zich moet haasten, verliest u meestal tijd, zodat u zich nog sneller moet haasten. Een oud collega van mij - al lange tijd met pensioen - riep steevast tijdens het einde van een lunch: 'Dames en heren we moeten ons niet haasten. We hebben immers geen tijd te verliezen!' De verkoper die tegelijkertijd een telefoongesprek voert, zijn social media controleert, offertes op zijn bureau tracht te ordenen en met een collega in gebarentaal over een levering communiceert, creëert een chaos in zijn geest, die om stress moet vragen! 

4. Organiseer uw tijd zo goed mogelijk! 
Stressbeheersing hangt ten nauwste met tijdmanagement samen! Vooral voor mannen geldt: doe het één vooral na het ander en houd uw geest ordelijk. Vrouwen hebben biologisch gezien iets betere mogelijkheden dingen simultaan te organiseren. Niemand kan zijn eigen tijd echter voor 100% organiseren. Wij zijn afhankelijk van de grillen van onze klanten, onze organisatie en van bijvoorbeeld fileleed. Dat betekent echter niet, dat we totaal machteloos zijn. Veelal zijn het de kleinigheden, die de belangrijke zaken in ons beroep door elkaar smijten. Hier zijn een aantal punten, waarop we waakzaam moeten zijn: 
- hebben we een efficiënte route gemaakt waarbij we niet kriskras door het land reizen? 
- hebben we de zaken, die we in ons gesprek nodig hebben en/of afgeven, bij ons? 
- hebben we de agendapunten per klant opgesteld? 
- hebben we per dag voldoende tijd om ’koude bezoeken te kunnen inbouwen? 
- hebben we het aantal ’koffieklanten’ voldoende beperkt gehouden? 

5. Reageer uw eventuele ergernis in uw auto af! 
Niet alle klanten zijn in hun optreden ’lieverdjes’. Toch wordt van ons verlangd, dat we ons ook bij onmogelijke klanten beminnelijk en hoffelijk gedragen. Want met vriendelijke klanten kan iederéén hoffelijk omgaan. Van ons wordt echter méér verwacht! Dit gaat eigenlijk tegen onze ’biologische’ natuur in! En dus veroorzaakt het soms spanningen. Ingehouden boosheid brengt stress met zich mee. Daarom stel ik voor, dat u bij vervelende klanten toch de gulle glimlach behoudt en dat u zich alleen in de (stilstaande) auto afgereageerd of laat gaan! Ik ken zelfs iemand die zijn verbale 'geweld' op zijn mobiel opneemt om daarna heel gelukkig te luisteren hoe hij deze klant op zijn nummer zet! Om dan met een tevreden glimlach naar de volgende klant te rijden! 

6. Gebruik ’autosuggestieve’ technieken! 
De menselijke taal is één van onze krachtigste instrumenten. We kunnen de taal gebruiken om andere mensen te beïnvloeden en dus ook, om onszelf te beïnvloeden en sterker te maken. Een van de wetenschappers die dit begreep en in zijn praktijk als apotheker toepaste, was de Fransman Émile Coué (1857-1926). Hij vond het mal om zijn patiënten telkens met medicamenten vol te pompen. Hij droeg ze op, voor de spiegel te gaan staan en in herhaalde zelfgesprekken te zeggen: "Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux." Vertaald: "Het gaat me elke dag, in alle opzichten, beter en beter!” Natuurlijk werd hij aanvankelijk uitgelachen, maar later erkende men ook in vakkringen, dat door autosuggestie krachten bij de mens worden vrijgemaakt, die hem tot grotere prestaties brengen. 

Ook in de sportwereld kent men deze techniek. Heeft u ooit gezien hoe coach en spelers het voetbalveld ’keuren’ voor de wedstrijd begint? Dan heeft u misschien kunnen horen hoe ze daar met zichzelf en met elkaar de overwinning bespreken. Het zelfgesprek is namelijk onze belangrijkste hulpmiddel bij zelfmotivatie. Door onszelf te ’programmeren’ komen we tot grotere prestaties. ‘Ik Jan-Willem vraag straks de order bij Van Duren!’ [pauze] ‘Ik Jan-Willem vraag straks de order bij Van Duren!’ [pauze] ‘Ik Jan-Willem vraag straks de order bij Van Duren!’ 

7. Pas ’concentratieve zelfontspanning’ toe! 
De Duitse arts en hoogleraar J.H.Schulz behandelde aan het begin van de vorige eeuw hartpatiënten en kon revalidatie onder anderen bewerkstelligen door de ’concentratieve zelfontspanning’ (of autogene training). Hij paste deze methode toe om angst, depressies en stress te bestrijden, maar óók om sportprestaties te verbeteren en het leervermogen te versterken. Hier is de simpelste toepassing van deze zelfontspanning en gaat als volgt: 
Stap 1: Sta rechtop, trek de schouders hoog op en laat de armen losjes hangen en haal diep adem! 
Stap 2: Houd de adem vast, sluit de ogen en tel in gedachten rustig en kalm tot zeven ! 1-2-3-4-5-6-7! 
Stap 3: Laat de schouders nu vallen, adem compleet uit, en zeg tot uzelf: “Mijn schouders zijn warm en zwaar!“ 
Stap 4: Zeg nu duidelijk tot uzelf: “Heerlijk warm en zwaar ... Ik ben rustig en kalm ... Ik kan mijn werk aan!“ 
Herhaal deze oefening drie maal. Doe het twee weken lang twee maal vóór u naar uw (volgende) klant gaat. Natuurlijk moeten we de vier stappen eerst uit ons hoofd leren. Of we spreken ze in onze mobiel in en laten ze voor ons afspelen tot we de tekst van buiten kennen. We doen de oefening alléén. Laten ons niet door anderen uitlachen of kritisch beoordelen. Zij kunnen immers totaal niet beoordelen of de methode werkt. Dat weten we pas na een paar weken! 

8. Pas ook ’progressieve diepteontspanning’ toe! 
Doe deze oefening ook alleen, in een rustige omgeving, waar u niet gestoord wordt (bijvoorbeeld in de auto). Neem de volgende tekst weer op met uw mobiel en volg die tekst. Later kent u hem uit uw hoofd. Sluit de ogen en spreek rustig en kalm tot uzelf: 
Stap 1: “Ik voel me zwaar en warm. Ik ga door mijn vingertoppen ...mijn vingers ... mijn handen ...polsen ... onderarmen ... bovenarmen en schouders. Nu door mijn tenen ...voeten ... enkels ...kuiten ... knieën ... dijen ... zitvlak ...heupen Één !“ 
Stap 2: “Ik ontspan me...alles wordt zwaar ...mijn buik ... mijn borstkas ...mijn nek ...mijn schouders ... mijn rug . Twee !“ 
Stap 3: “Ik zit nu rustig en adem langzaam en kalm ... Ik vind diepe rust ... Drie !“ 
Stap 4: “Ik maak me nu losser en vrijer ...schedel ...voorhoofd ...wangen ... neus ... ogen ... lippen ....tong ...kaken ... hals ...Alles is los en vrij ....Vier!“ 
Stap 5: “Ik ervaar een intense rust en stilte ...Mijn lichaam is kalm en ontspannen ...Ik kan helder denken ... Vijf!“ 
Stap 6: “Ik blijf diep ontspannen“ 
Stap 7: “Na deze oefening ben ik fris en opgewekt. Wat ik onderneem, lukt me!“ 
Stap 8: “Ik tel nu langzaam terug ... vijf ...vier ...drie ...twee...ik rek me uit, strek mijn armen ...één .. ik adem diep uit ...en open mijn ogen!“ 

9. Help uzelf als u zich in een bijna depressie bevindt! 
Ieder mens staat wel in zijn leven voor de spiegel en zegt tegen zichzelf: “Is dit alles ...?“ Iedereen komt wel eens voor een moment te staan, waarop tegenslagen en nederlagen iets te véél voor hem of haar zijn. Er zijn dan ’huismiddeltjes’: methoden, om weer moed te krijgen. Ga aan tafel zitten met een vel papier en een pen. Schrijf 10 punten op waar u blij van wordt en die u voldoening geven en die nu in uw leven aanwezig zijn of schrijf 10 punten op waarin u zichzelf echt goed vindt. Luister niet naar anderen en vraag niet hun advies. Nee, dwing uzelf, deze 10 punten zélf te vinden. Natuurlijk moet u ze vinden, want ze zijn er! Lees ze nog eens over en u merkt ineens dat ‘het glas halfvol is’ en niet meer halfleeg! 

10. Verwelkom fouten en falen! 
Natuurlijk maakt u fouten – net zoals ik en iedereen - en natuurlijk tracht u deze te vermijden. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand geen fouten maakt. Het is veel dommer om bang voor fouten en falen te zijn – het brengt alleen maar stress te weeg! En laten we niet ontkennen dat sommige organisaties de neiging hebben fouten en falen streng te veroordelen en de successen over het hoofd te zien. Overigens, verkoopervaring krijg je pas wanneer je niet krijgt wat je wilt! Als je faalt omdat je fouten maakt en de klant gaat naar de concurrent ben je natuurlijk geweldig teleurgesteld, maar je bent een ervaring rijker. Overigens, wat we eigenlijk ‘falen’ noemen, is niet het vallen, maar het blijven liggen! 

Bedenk dat vrijwel aan alle uitvindingen, waardoor de mensheid technisch is vooruitgekomen, gemaakte fouten zijn voorafgegaan. Toen Columbus Amerika ontdekte, maakte hij de fout, te denken dat hij in Oost-Azië landde. Van Winston S. Churchill stamt de uitspraak: “Succes hebben betekent: iedere keer opstaan als je op je neus bent gevallen!“ Thomas Alva Edison schreef: “Een succesrijke poging betekent: uitvinden waarom de vorige mislukt zijn!“ Over de uitvinding van de gloeilamp heeft hij een boekhouding gevoerd. Meer dan 10.000 proeven mislukten vóór hij het elektrische licht een paar uren brandend kon houden. Daarom dienen we fouten (en falen) te zien als mijlpalen naar toekomstige successen! 

Als uitsmijter: Eet en drink gezond, u kunt maar één lichaam verliezen! Maar deze tip wist u al! Dit was de ’kleine huisapotheek’, die dient om fit uw werk te blijven doen en daarin de voortdurende onvermijdelijke - en soms zelfs gewenste - spanningen in het commerciële beroep de baas te blijven. Aan het eind van deze blog geef ik u nog een fraaie spreuk van Jan L. Wage: “Inspanning is de ontspanning van hen, die plezier hebben in hun spannende verkoopberoep!“ Dat plezier en het daarmee verbonden succes wens ik u toe, elke dag!