ONDERHANDELEN MET WINST!

Onderhandelen is het streven naar een Win-Win-Win-situatie: het bereiken van een tevreden klant, een gezonde onderneming en een persoonlijk succes. Als onderhandelaar moet u conflicterende belangen met elkaar verbinden om zo het maximale resultaat te behalen. De onderhandelingsroute zit echter vol voetangels en klemmen: emoties en niet-rationele argumenten. Tijdens deze training ontwikkelt u uw onderhandelingsvaardigheden, leert u valkuilen vermijden en u ontdekt hoe flexibel u kunt bewegen om de eindspurt naar de oplossing te winnen. U leert stap voor stap en zelfverzekerd een uitgebalanceerde koers te volgen naar het gewenste resultaat. Met een optimale voorbereiding en veel creativiteit als wisselgeld.

Trainingsonderwerpen 
Tijdens de training wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. 
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- waarop bereiden zich professionele inkopers voor? 
- hoe bereidt u zichzelf psychisch voor? 
- wanneer en waarover begint u het onderhandelingsgesprek? 
- hoe zet u uw lichaamstaal in? 
- welke toegevoegde waarde benadrukt u? 
- wanneer doet u concessies en wanneer niet? 
- welke onderhandelingsstijlen beheerst u? 
- hoe onderhandelt u over jaarafspraken en prijs?

Maatwerk 
Deze training wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Competenties 
In de training werkt u aan de volgende competenties: 
- creativiteit; 
- durf; 
- flexibiliteit; 
- onderhandelen; 
- sociale gerichtheid; 
- resultaatgerichtheid;
- externe oriëntatie. 

Resultaat training 
U bent na deze inspirerende training in staat om: 
- met meer vertrouwen te onderhandelen; 
- de mens tegenover u als onderhandelaar te herkennen en te begrijpen; 
- in te spelen op het gedrag van de anderen aan tafel; 
- bewust uw lichaamstaal in te zetten; 
- verschillende onderhandelingsstijlen te gebruiken; 
- een betere deal uit de onderhandeling te slepen.

Trainingsmaterialen en nazorg 
Voor of na de training kunt u een e-book downloaden. 
Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de training 
De training bestaat uit intakegesprekken en 1-2 dagen training, afhankelijk van de opleidingsbehoefte.

Investering 
Bel voor een afspraak of voor een prijsopgave: 074 711 02 62. 
Voorbereidende werkzaamheden en trainingsmaterialen zijn altijd inclusief.