PRESENTEREN MET OVERTUIGING

Deze training helpt u uw plankenkoorts te overwinnen! Sleutelwoorden zijn voorbereiding en oefening. Door praktische opdrachten leert u uzelf en uw onderwerp met grote zelfverzekerdheid en passie te presenteren en de sympathie van uw toehoorders te winnen. U gaat de oprechte aandacht en serieuze interesse van uw toehoorders verkrijgen en behouden. Alle aspecten van het houden van presentaties komen in deze training aan bod, ook het omgaan met spanning, met dode momenten en kritische opmerkingen uit de zaal. 

Trainingsonderwerpen 
Tijdens de training wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. 
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- hoe bereidt u uw presentatie goed voor? 
- welke opzet en structuur bepalen uw succes? 
- hoe overwint u uw spanning en stress? 
- hoe reageert u op vragen en opmerkingen? 
- wat doet u om dode momenten te omzeilen? 
- hoe betrekt u de toehoorders in uw verhaal? 
- wat wilt u uw toehoorders 'meegeven' aan het eind van de presentatie?
- en we gaan doen, doen, doen!

Maatwerk 
Deze training wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd en deelnemers op de eigen werksituatie kunnen worden getraind. Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd. De training heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. 

Competenties 
In de training werkt u aan de volgende competenties: 
- creativiteit; 
- flexibiliteit; 
- presenteren; 
- schakelvermogen; 
- sociale gerichtheid; 
- overtuigingskracht.

Resultaat training 
U bent na deze inspirerende training in staat om: 
- een motiverende presentatie te geven; 
- een presentatie overtuigend te openen; 
- door middel van een 'mindmap' structuur aan uw presentatie te geven; 
- de aandacht van uw toehoorders te trekken en te houden; 
- in te spelen op non-verbaal gedrag van uw gehoor; 
- te werken met en bewust gebruik te maken van hulpmiddelen; 
- met onverwachte omstandigheden om te gaan; 
- uzelf na elke presentatie te verbeteren.

Trainingsmaterialen en nazorg 
Voor of na de training kunt u een e-book downloaden. 
Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de training 
De training bestaat uit intakegesprekken en 1-2 dagen training, afhankelijk van de opleidingsbehoefte.

Investering 
Bel voor een afspraak of voor een prijsopgave: 074 711 02 62. 
Voorbereidende werkzaamheden en trainingsmaterialen zijn altijd inclusief.