PRIJSBELEID DAT LOONT!

Een betere prijszetting is cruciaal voor blijvende winstgevendheid. Prijsverhogingen hebben tot 4 keer zoveel effect op de bedrijfswinst als evenredige volumetoenamen. Onderzoek toont aan dat een prijsverhoging van 1% gemiddeld leidt tot een verhoging van de winstgevendheid van 11%! Maar dit betekent natuurlijk niet dat het verstandig is om de prijs zomaar te verhogen. Deze intensieve workshop biedt u een stevige basis voor een doelgericht prijsbeleid. U krijgt inzicht in de componenten die de prijs beïnvloeden, in de verschillende stappen van een optimaal pricingproces en in de innovatieve prijszettingmethoden. U verneemt welke factoren de prijsdruk veroorzaken, hoe u ermee omgaat en hoe u reageert op prijsagressieve concurrenten. Dit illustreren we aan de hand van reële praktijkcases en met voldoende ruimte voor interactie.

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. 
In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 
- het belang van de prijs in waardecreatie; 
- de prijsformule: pure & simple; 
- de impact van pricecutting; 
- de belangrijkste observaties over pricing; 
- schaduwcalculatie, total cost of ownership, target cost, fair price; 
- waardeperceptie door uw klant: hoe komt u erachter? 
- waar wordt waarde gecreëerd? Wat leert u hieruit?
- begrijpen van de pricing game (prijszetting, prijsstrategie, pocketprijzen, prijswaterval, prijsbandbreedte); 
- het optimale pricingproces: in 7 stappen naar een beheerste en gedragen prijsstrategie en –implementatie; 
- Value Mapping & willingness to pay; 
- waardecreatie door prijsdifferentiatie; 
- inzicht in de krachten die uw prijszetting beïnvloeden; 
- prijsstrategieën; 
- prijszettingsmethodes en productline pricing; 
- redenen van prijsdruk en hoe erop reageren; 
- hoe vermijdt u een prijsdruk?
In de workshop zullen we diverse INNOmaps gebruiken. 

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om: 
- de pricingtaal te spreken van pocket prices, bandbreedte, price waterfall, enz.; 
- met de verschillende prijszettingmethodes te werken; 
- uw eigen pricingproces in te richten; 
- met prijsdruk om te gaan; 
- de langetermijneffecten van uw prijsstrategie te onderkennen; 
- de waardeperceptie en willingness to pay te bepalen; 
- door uw prijszetting voor extra waardedifferentiatie te zorgen; 
- een optimale en winstgevende prijsstrategie voor uw organisatie te bepalen!

Duur van de workshop 
De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.