PRIVACYBELEID

Sellingnet bewaart of verzamelt geen data van u als u geen klant bij ons bent. 
Dat kan fysiek niet. We kunnen het nergens opslaan. En we hebben ook geen flauw idee wat we ermee zouden willen doen. 
Dus geen pop-ups, geen gedwongen 'opt-ins' en geen cookies. We vinden het zelf irritant, dus we gebruiken het niet. 

We doen ook niet aan cold-calls, e-mail spam of social media marketing. 
We gebruiken LinkedIn proactief en we krijgen veel traffic op onze websites.
En onze klanten zijn onze beste ambassadeurs. Dat is het, dat is ons acquisitie-geheim!  

Dus als iemand ons vriendelijk vraagt ​​om onze niet-cliëntgegevens te laten zien, kunnen we hem of haar niets laten zien. 
Daarom, als u de websites van Sellingnet gebruikt, dan verzekeren we u dat wat er op úw computer gebeurt, op úw computer blijft!

Onze websites gebruiken zogenoemde functionele cookies (door derde partijen). 
De verzamelde data is geanonimiseerd en hierop is geen privacywetgeving van toepassing.

We bouwen onze websites met één gedachte: gemaakt met respect &
voor commerciële mensen. 
Dus we verzamelen geen gegevens, we gebruiken geen cookies (alleen bij de koffie) of pop-ups, helemaal niets! 

Natuurlijk, als wij met u mogen samenwerken, registreren we data omdat we dol zijn op declareren J
en omdat we bijvoorbeeld u de resultaten van een onderzoek willen vertellen. 
Op het laatste is overigens ook onze Gedragscode (zie artikel 6.1) van toepassing. 

En tot slot, bestanden die u op de websites van Sellingnet wilt downloaden, zijn altijd Google Secure Downloads. 
Veiligheid en privacy zijn hierbij onze uitgangspunten.

Hengelo, 2 mei 2018

Lees over veiligheid


PRIVACY POLICY 

Sellingnet does not store or collect any data about you if you are not a client of us.  
We physically can’t. We have nowhere to store it. And we don't have a clue what we would do with it.
So no pop-ups, no forced 'opt-ins' and no cookies. We don't like it, so we don't use it. 

We also do not make cold calls, sent email spam or use social media marketing. 
We use LinkedIn in a proactive way and we get lots of traffic on our websites.
And our clients are our best ambassadors. That's it, that's our new business secret!

So if someone ask us nicely to see our non-client data, we wouldn’t have anything to show him or her. 
That’s why, using Sellingnet's websites, what happens on your computer stays on your computer.

Our websites use so-called functional cookies (by third parties). 
The collected data is anonymous and no privacy legislation applies to it.

We build our websites with this in mind: made with respect &  for sales people. 
So no gathering data, no cookies (only to dunk in our coffee), no pop-ups, no nothing! 

Of course if you are working with us as a client, we record data because we love to sent you a bill J  
and for example, sent you the results of a survey.
Our Code of Conduct (see article 6.1) - in Dutch - also applies to this.

And finally, files that you want to download on Sellingnet's websites are always Google Secure Downloads. 
Security and privacy are our starting points.

Hengelo (a little Dutch town) May 2, 2018

Lees over veiligheid