PROJECTMANAGEMENT VOOR SALES

Bent u betrokken bij grotere project? Dan kunt u door een effectieve en doelgerichte werkwijze een betere bijdrage leveren aan de projectresultaten. Inzicht in alle aspecten van projectmanagement zijn daarbij onmisbaar!

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshop wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. 
In de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- inzicht in de belangrijkste principes van projectmanagement; 
- probleemvaststelling bij een klant; 
- een project faseren; 
- attitude (o.m. organisatiecultuur, houding en gedrag, teamrollen, samenwerking en communicatie); 
- tijdgebonden en inhoudelijk gedefinieerde projectresultaten (o.m. scope, QFD, programma van eisen); 
- managen van projectprocessen (o.m. projectbesturing, change control en fasenbeheer); 
- managen van risico's en kwaliteitsborging; 
- besluitvorming en procesmanagement; 
- theorie en oefening: samenwerking, teamwerk en leiderschap, leiderschapstijlen en conflicthantering; 
- SMART-focus definiëren van individuele acties.

Voor wie is deze workshop bedoeld? 
- u heeft enige ervaring met projecten en wilt uw kennis verder uitbreiden; 
- als sales bent u direct betrokken bij diverse projecten; 
- u wilt de mogelijke valkuilen in een project voorblijven.

Maatwerk 
De workshop heeft een hoog interactief karakter en de eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. 
Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. 
De workshop bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en gesprekken in kleinere groepen.
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
- oordeelsvorming; 
- plannen en organiseren; 
- resultaatgerichtheid; 
- samenwerken.

Resultaat workshop 
U bent na deze inspirerende workshop in staat om: 
- projectstructuren te herkennen; 
- groepsdynamische processen te herkennen; 
- de vraag van de klant te vertalen naar concrete doelen en scherp gedefinieerde resultaten; 
- een goed projectcontract en een scherpe projectdefinitie op te stellen; 
- proactief om te gaan met belangenverschillen tussen het project en de lijnorganisatie.

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden. 
Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de workshop 
De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.