Roadmap to sales success!
Geplaatst op 20 juni 2016 door Ronald Swensson

Sales roadmap
We definiëren onze roadmap als 'hoe kunt u uw verkoopcapaciteiten en -competenties beter beheren en ontwikkelen om de (toekomstige) strategische doelen van uw bedrijf te (blijven) realiseren en om aan de veranderingen in de markt te blijven voldoen'. 'Waar moeten we ons méér/beter/anders op richten?', 'Wat is onze (onderscheidende) waardepropositie per PMC?', 'Hoe dienen we onze klanten te managen?' en 'Hoe maken we effectiever nieuwe klanten?' zijn typische vragen die ergens in de roadmap worden beantwoord. Onze roadmap omvat alles van strategie, management, processen, mensen tot aan technologie toe en geeft een handvat om fasegewijs een verkooporganisatie méér concurrerend vermogen te geven. De huidige markt dwingt bedrijven om hun verkooporganisatie kritisch onder de loep te nemen om concurrerend te blijven waarbij de onderliggende drijfveren zowel extern als intern kunnen zijn. 

Voorbeelden van externe drijfveren: 
- Klanten focussen zich op kernactiviteiten en outsourcen activiteiten; 
- Klanten kijken steeds scherper naar de effecten (bijdrage) van een leverancier; 
- Klanten beschikken over steeds meer informatie; 
- Klanten worden steeds meer materiedeskundig en/of wensen zaken te doen op een beleidsmatig niveau; 
- Klanten gebruiken hun inkoopmacht. 

Voorbeelden van interne drijfveren: 
- Margedruk en daarom op zoek naar nieuwe markten of nieuwe producten/diensten; 
- Voorwaarts in de waardeketen richting eindgebruiker; 
- Transformatie naar 'one-stop-shop', 'oplossingsgericht' of 'preverred supplier' met meer toegevoegde waarde; 
- Meer focus op 'customer experience' en lange termijn relaties; 
- P-instrument 'persoonlijke verkoop' méér/beter/anders inzetten; 
- Meer gebruik van digitale technologie, e-commerce, sales 2.0 enz. 

Systematisch de roadmap doorlopen levert meer groei, winstgevendheid en klantenbinding op. Bovendien resulteert dit proces in een betere beheersbaarheid, transparantie en voorspelbaarheid van omzetresultaten voor een bedrijf. Voor effectieve ondersteuning van de roadmap bel Sellingnet, telefoon 074 711 02 62.