SALES PERFORMANCE SCAN 

Organisaties zijn soms complex, markten voortdurend in beweging en interne belangen sluiten niet altijd op elkaar aan. Een objectieve blik over de huidige performance is dan lastig te krijgen. Toch wilt u nu inzicht in uw verkoopkracht en uw concurrerend vermogen. De Sales Performance Scan van Sellingnet geeft een objectief inzicht in de huidige performance van uw organisatie. Het unieke van deze scan is dat zowel het koop- als het verkoopproces wordt geanalyseerd. Na de scan kunt u direct aan de slag met de quick-wins en must do’s. 

Voordelen 
Belangrijkste voordelen van het inzetten van de Sales Performance Scan: 
- snel een concreet inzicht in de huidige performance en knelpunten waarop het management dient te sturen; 
- inzicht in noodzakelijke en wenselijke opleiding en ontwikkeling van medewerkers; 
- objectief inzicht in uw concurrerend vermogen; 
- zowel het koop- als verkoopproces wordt geanalyseerd; 
- inzicht in knelpunten en mogelijkheden die de verkoop stimuleren of hinderen; 
- direct aan de slag met quick-wins en must do's.

Stappen 
Onderstaand treft u de verschillende stappen van de Sales Performance Scan aan:


Investering 
Op basis van een intakegesprek bepalen we welke onderdelen van de Performance Scan dienen te worden uitgevoerd en komen tot een globaal investeringsvoorstel. In sommige gevallen kan in twee dagen een beperkte Performance Scan worden uitgevoerd, in andere gevallen neemt het traject acht tot twaalf dagen in beslag. Bel ons voor een afspraak: 074 711 02 62 want het intakegesprek is gratis!