CUSTOMER VALUE

Klanten stellen vandaag de dag de allerhoogste eisen. Als ze weinig willen betalen dan kiezen ze voor de allerlaagste prijs. Als ze gemak belangrijk vinden, dan willen ze ook dat het hen echt gemakkelijk gemaakt wordt. Als ze waarde hechten aan deskundig advies dan willen ze ook maximale tijd en aandacht, en het gevoel hebben de enige klant te zijn. Als ze ons bellen accepteren ze geen nee, en 'te laat' wordt beschouwd als een teken van onvermogen van de leverancier. Welke eisen klanten ook stellen, ze stellen ze steeds hoger. In deze context moeten we ervoor zorgen dat we steeds waarde voor de klant creëren. De workshop Customer Value (klantwaarde) heeft als doel het systematisch werken aan méér concurrerend vermogen en een betere verkoop- en klantenfocus. Deze workshop is bedoeld voor zowel het verkoopteam als ook het customer serviceteam!

Workshoponderwerpen 
Het vertrekpunt van de workshop is een commercieel beleidsplan of strategische visie. In de workshop worden diverse modellen en methodes gebruikt en met behulp van onze Verkooptools en INNOmaps leert u de achterliggende theorie in de praktijk te brengen. 
Onderwerpen die ondermeer aan bod kunnen komen: 
- hoe effectief zijn we in het genereren van leads?
- hoe kunnen we sturen op wat we aan een klant verdienen?
- wat zijn onze belangrijkste klanten en waar maken we verlies op?
- hoe komt een klant tot zijn besluit om bij ons te kopen?
- hoe bepalen we de financiële impact van verloren offertes en welke acties gaan we ondernemen? 
- hoe bepalen we de financiële impact van klachten en welke acties gaan we ondernemen? 
- hoe bepalen we klantvoordelen en wat zijn de product- en organisatiegebonden klanteisen? 
- wat is Porter's Value Chain en hoe kunnen we dit toepassen in onze praktijksituatie? 
- hoe is het gesteld met de klanttevredenheid en het -belang van de onderdelen in de marketingmix? 
- wat zijn onze belangrijkste concurrenten en wat zijn hun zwakke plekken? 
- wat is het precieze klantaanbod voor nieuwe en bestaande klanten om klantdoelen te realiseren? 
- welke (kwalitatieve) klantdoelen hebben we voor het komende jaar? 
- hoe maken we een verkoopplan en een ABCD bezoekplan?

Mogelijke INNOmaps die in de workshop gebruikt kunnen worden zijn:Werkwijze 
De workshop heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De workshop bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen. 

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
- sociale gerichtheid; 
- communicatieve vaardigheid; 
- overtuigingskracht; 
- resultaatgerichtheid; 
- externe oriëntatie.

Resultaat workshop 
U en uw team zijn na deze intensieve workshop in staat om: 
- met méér concurrerend vermogen (new) business te genereren; 
- door een betere verkoop- en klantenfocus meer te sturen op langdurige en winstgevende klanten; 
- de prijs van uw product of dienst niet meer als 'struikelblok' te zien; 
- (veelal méér en) betere verkoop- of klantgesprekken te voeren; 
- meer marge voor de organisatie te verdienen!

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop ontvangt u de Microsoft Exceltools, tijdens de workshop ontvangt u aanvullende syllabi. 
Verder ontvangt u gratis een éénjarige INNOmap Team-licentie.

Duur van de workshop 
De workshop bestaat uit een intakegesprek en afhankelijk van de opleidingsbehoefte, één tot drie workshopblokken van een dag of twee tot zes workshopblokken van een dagdeel (ochtend, middag of avond).

Investering 
Bel voor een afspraak of prijsopgave: 074 711 02 62. 
Voorbereidende werkzaamheden en trainingsmaterialen zijn altijd inclusief.