KEY ACCOUNT MANAGEMENT SKILLS®

De workshop geeft u de tools om beter grip te krijgen op het complexe speelveld tussen klant en de eigen organisatie. Door het maken van een eigen accountplan en door het bespreken van cases leert u strategisch te denken over de relatie met uw klant(en). In de workshop maakt u met behulp van Microsoft Excel werkbladen verschillende accountanalyses die u vervolgens overneemt in een Microsoft Word accountplan sjabloon. En ziedaar uw eigen accountplan. De workshop is een perfecte combinatie van denken en doen.

Workshoponderwerpen 

Accountplan
Modellen en methodes worden toegelicht en met behulp van Microsoft Excel werkbladen leert u de achterliggende theorie in de praktijk te brengen. 
Ondermeer leert u de volgende modellen en methodes voor uw eigen praktijksituatie toe te passen: 
- accountaantrekkelijkheid; 
- leverancierswaardering; 
- concurrentieanalyse; 
- inkoopstrategie; 
- klanttevredenheidsanalyse; 
- marketingmix; 
- DMU-analyse; 
- ontwikkelingstendensen; 
- klantaandeel en forecast klantaandeel; 
- productpositionering; 
- GE matrix; 
- levertijd/Pareto; 
- prijsanalyse; 
- sensitiviteitsanalyse; 
- alternatieven beslissingsmodel; 
- Value Chain analyse. 

Persoonlijke effectiviteit
Onderwerpen die tevens in de workshop aanbod komen zijn: 
- rollen en positie van de accountmanager en positionering in de eigen organisatie; 
- werken met klantprofielen en segmentatiecriteria; 
- onderhandelen over jaarafspraken; 
- aansturen en motiveren van accountteams; 
- organisatie van het eigen werk; 
- presenteren van het eigen accountplan;
- persoonlijke effectiviteit; 
- kernkwaliteiten: sterktes en valkuilen; 
- verkoopgesprekken en strategisch verkopen; 
 - account cases en rollenspellen.

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om: 
- een evenwichtig en onderbouwd accountplan te maken; 
- uw positie binnen uw organisatie beter te formuleren; 
- het begrip partnership met de klant inhoud te geven; 
- strategisch met uw klanten om te gaan; 
- het accountteam te motiveren en aan te sturen.

Workshopmaterialen en nazorg 
Tijdens de training kunt u syllabi, tools, huiswerkopdrachten, ed. op SELO (Sellingnet Elektronische Leeromgeving) downloaden. Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop 
De totale doorlooptijd van de workshop bedraagt 2 maanden. 
De workshop kan voorafgegaan worden aan de nieuwe training Insight Selling en de workshop duurt 1-3 dagen, afhankelijk van de opleidingsbehoefte.

Investering 
Bel voor een afspraak of prijsopgave: 074 711 02 62. 
Voorbereidende werkzaamheden en trainingsmaterialen zijn altijd inclusief.