SOCIAL SELLING SKILLS®

Wist u dat verkopers die Social Selling toepassen, beter presteren dan hun collega’s die dat niet doen? En dat ze dubbel zo veel leads (51%) hebben? (Lees het onderzoek.) Social Selling is dus één van de cruciale vaardigheden van de 21ste eeuw! Door het internet maken klanten op een totaal nieuwe wijze hun aankoopbeslissingen. Marketing en sales moeten daarom meer dan ooit samenwerken om beter 'grip' te krijgen op de markt. Social Selling, het benutten van sociale mediakanalen én het aloude netwerken, is hierbij onmisbaar. In deze workshop krijgt u alle tools in handen om beter te netwerk en uw sociale mediakanalen écht in te zetten voor leadgeneratie! De training is ook opgezet om het gat te dichten tussen de sales- en marketingafdeling.

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshop wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. 
In de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- wat is Social Selling en welke ontwikkelingen kunnen we verwachten? 
- wat netwerken wél en niet is, verschil met verkopen en socializing; 
- hoe netwerkt u virtueel?
- hoe kunt u LinkedIn effectief gebruiken?
- wat is uw score op de Social Selling Index
- hoe verhoogt u deze 'personal brand index' op LinkedIn? 
- aan de slag met de Personal Brand Canvas;
- contentmarketing is de sleutel, maar hoe cureert of ontwikkelt u zelf content?
- welke Do's & Don'ts dient u bedrijfsbreed met elkaar hierover af te spreken? 
- hoe 'digital' is het bedrijf al? Digital Selling Checklist.
- hoe legt u het eerste 'virtuele' contact en wat zijn de vervolg stappen?
- hoe netwerkt u fysiek?
- netwerketiquette, wat is dat? 
- hoe gebruikt u een ‘elevator pitch’? 
- de juiste gespreksonderwerpen: praten over niks en alles; 
- hoe kunt u op een professionele manier een gesprek afsluiten? 
- hoe kunt u contacten opvolgen en onderhouden? 
- welke (vervolg) acties kunt u ondernemen?
- laten we het concreet maken: wat gaan we morgen anders, méér en beter doen?

Appreciative Selling
 
Afhankelijk van de complexiteit van de verkoopomgeving kan er worden gekozen om de techniek van Appreciative Selling toe te voegen aan deze training. Relevant als u veel op bijeenkomsten bent (seminars, businessclubs, ed.). Appreciative Selling bestaat uit 4 stappen (4 D's). Met Discover kijk je samen naar het 'beste' wat de gesprekspartner en jouw organisatie hebben voortgebracht. Je vertelt jouw 'succesverhaal' en je nodigt de gesprekspartner uit dit ook te doen. Met Droom geef je een beeld van de mogelijke profijtelijke samenwerking en vertel je waarom je een duurzame relatie met de gesprekspartner zou willen. Met Design bespreek je de quick-wins en strategische voordelen en gebruik je technieken van Insight Selling. In deze stap maak je gebruik van elementen uit de vorige D's. Tot slot geef je met Doel de stappen aan voor een duurzame samenwerking. Omdat je de samenwerking op een hoger plan hebt getild door de voorgaande D's, zijn de stappen die jij voorstelt niet vastomlijnd. Gebruik daarom woorden als 'geëxperimenteerd', 'nog worden uitgewerkt', 'kunnen worden veranderd', 'samen onderzoeken', enz. Kortom, Appreciative Selling creëert een relatie op een hoger abstractieniveau. 

Werkwijze 
De training heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De training bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen. 

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd en deelnemers op de eigen werksituatie kunnen worden getraind. Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd. De workshop heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De workshop bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en gesprekken in kleinere groepen.  

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
- sociale intelligentie; 
- communiceren; 
- resultaatgerichtheid; 
- initiatief.

Resultaat workshop 
U bent na deze inspirerende workshop in staat om: 
- uw netwerk in kaart te brengen en uit te bouwen en leert u het maximum er uit te halen; 
- zelfverzekerd nieuwe contacten aan te leggen; 
- de juiste middelen in te zetten om uw netwerk te onderhouden en te beheren;
- de context en uw rol als 'social seller' te plaatsen in 'the big picture' van Digital Selling.

Workshopmaterialen en nazorg 
Tijdens de training kunt u syllabi, tools, huiswerkopdrachten, ed. op SELO (Sellingnet Elektronische Leeromgeving) downloaden. Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop 
De workshop bestaat uit twee of vier dagdelen (ochtend, middag of avond), afhankelijk van de opleidingsbehoefte. 

Investering 
Bel voor een afspraak of prijsopgave: 074 711 02 62. 
Voorbereidende werkzaamheden en trainingsmaterialen zijn altijd inclusief.


social selling, trainingen voor verkopers, social selling, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, social sellingen, beste social selling, excellente social selling, concrete social selling, social selling, trainingen voor verkopers, social selling, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, social sellingen, beste social selling, excellente social selling, concrete social selling, social selling, trainingen voor verkopers, social selling, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, social sellingen, beste social selling, excellente social selling, concrete social sellingommunicatietraining, trainingen voor verkopers, social selling, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, communicatietrainingen, beste communicatietraining, excellente communicatietraining, concrete communicatietraining, communicatietraining, trainingen voor verkopers, social selling, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, communicatietrainingen, beste communicatietraining, excellente communicatietraining, concrete communicatietraining, communicatietraining, trainingen voor verkopers, social selling, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, communicatietrainingen, beste communicatietraining, excellente communicatietraining, concrete communicatietraining