SCOREN MET CUSTOMER SERVICE!

Als call agent of helpdeskmedewerker bent u het visitekaartje van uw organisatie. Door uw woordkeus en uw stem bepaalt u of de klant geïrriteerd afhaakt of tevreden afscheid neemt. Dat laatste wilt u natuurlijk bereiken! U wilt de klant snel en efficiënt, maar daarbij klantvriendelijk, pro-actief en resultaatgericht te woord staan. Daarbij werkt u vaak onder tijdsdruk met een rij wachtenden op de achtergrond. Wilt u in deze omgeving topprestaties leveren? Wilt u resultaten boeken? Door deze training versterkt u uw vaardigheden en leert u elk gesprek tot een positief eindresultaat te brengen. Voor uzelf, uw organisatie en uw klanten. 

Workshoponderwerpen 
Uitleg, interactie en praktijkoefeningen wisselen elkaar voortdurend af. 
Onderwerpen die in workshop aanbod komen: 
- wat verwachten klanten van u? 
- hoe verbetert u de structuur van uw telefoongesprekken? 
- hoe gaat u na wat de klant wil of zoekt? 
- hoe stelt uzelf uw vragen aan de opbeller? 
- hoe luistert u actief? 
- hoe presenteert u uw product, uw voorstel en uw informatie klantgericht? 
- hoe verkoopt u voordelen voor de klant in plaats van alleen de product-eigenschappen? 
- welk initiatief neemt u om het gesprek resultaatgericht af te sluiten? 
- hoe behandelt u klachten? 
- hoe reageert u op lastige vragen? 
- hoe sluit u elk gesprek positief af? 

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
- gespreksvaardigheid; 
- klantgerichtheid; 
- actief luisteren; 
- probleemanalyse; 
- sociale gerichtheid. 

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om: 
- een klantgerichte relatie op te bouwen, waarbij u zich inleeft in de klant; 
- verschillende klanttypen te herkennen en uw gedrag en acties hierop aan te passen; 
- te handelen op basis van verschillende emoties van de klant; 
- de basisregels van communicatie actief toe te passen tijdens klantcontacten; 
- actief en zorgvuldig te luisteren; 
- de 5 A's gespreksfase toe te passen; 
- de leiding over het gesprek te behouden; 
- de telefoonetiquette toe te passen; 
- in kortere tijd klantvriendelijke gesprekken te voeren; 
- weerstanden van de klant te overwinnen; 
- uw boodschap treffend over te brengen. 

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden. 
Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de workshop 
De workshop is één dagdeel (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 4 uur durende workshop is € 1.090,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.