SCOREN MET TECHNICAL SERVICE!

Nadat de opdracht is geboekt, moet het echte werk vaak nog beginnen. Als servicemedewerker speelt u daarin een sleutelrol. U gaat het verwachtingspatroon waarmaken dat in het verkoopgesprek ontstond. Daarbij gaat het natuurlijk om uw technische deskundigheid! Maar er is meer. Ook uw klantgerichte benadering is van belang. Tijdens deze workshop komen de communicatieve vaardigheden aan bod waarover u als servicemedewerker moet beschikken. Alleen al door op enthousiaste en positieve wijze over uw bedrijf te spreken en waakzaam in te gaan op vragen en uitlatingen, leidt u klanten naar de tweede order. 

Workshoponderwerpen 
Aspecten van klantgerichtheid worden praktisch geoefend. 
Onderwerpen die in de training aanbod kunnen komen: 
- wat is klantgerichtheid eigenlijk? 
- hoe toont u geloof in uzelf, uw bedrijf en uw product? 
- hoe stelt u zichzelf voor en hoe bestuurt u uw gesprek met de klant? 
- hoe stelt u het probleem vast? 
- hoe geeft u advies en informatie aan de klant? 
- hoe adviseert en informeert u over de te verrichten werkzaamheden of onderhoudscontracten? 
- hoe gaat u om met onredelijk gedrag of klachten van de klant?

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.
Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. 
Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd. 

Competenties 
In de workshop werkt u aan de volgende competenties: 
- gespreksvaardigheid; 
- klantgerichtheid; 
- actief luisteren; 
- probleemanalyse; 
- sociale gerichtheid;
- verkoopactief taalgebruik. 

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om:
- klanten klantgericht(er) te benaderen; 
- positief en enthousiast te spreken over uw bedrijf; 
- alert in te spelen op vragen en koopsignalen; 
- om te gaan met emoties of klachten van de klant; 
- positief bij te dragen aan de formule: kwaliteit = realisatie - verwachting.

Workshopmaterialen en nazorg 
Voor of na de workshop kunt u een e-book downloaden. 
Aan het eind van de workshop ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. 
Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de workshop 
De workshop is één dagdeel (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 4 uur durende workshop is € 1.090,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.