SECTOR HANDEL (B2B)

Visie 
Groothandels ervaren steeds meer concurrentie van andere schakels in de keten. Er is sprake van functieverlies in de keten; alle schakels proberen zich te herpositioneren om te overleven. Als de groothandel hier niet op anticipeert is er geen plek in de keten. De zoektocht naar (her)positionering en onderscheidend vermogen is het centrale thema. Groothandels focussen zich steeds meer op operational excellence om onderscheidend te zijn. Logistieke oplossingen (bijvoorbeeld door samenwerking), procesoptimalisatie en efficiënt warehouse management zijn belangrijk voor dit segment. Sommige groothandels vertonen sterke kenmerken van logistieke dienstverleners met het verschil dat groothandels nog veelal voorraadhoudend zijn. Door het veranderende koopgedrag moeten groothandels een heldere omnichannel strategie hebben. Groothandels met een heldere positionering, duidelijke toegevoegde waarde, een passend verdienmodel en diepgaande kennis van producten hebben goede vooruitzichten. Groothandels die onvoldoende meegaan in de ontwikkelingen hebben te weinig toegevoegde waarde en op termijn is hier weinig ruimte voor in de markt.


Trends 
One-stop-shop voor afnemers; 
Ketenintegratie: keten is niet meer standaard georganiseerd naar de functie van de schakel maar juist rondom de eindklant; 

Kansen en bedreigingen 
Veranderend koopgedrag bij zowel B2B als B2C (Omnichannel); 
Financiering van de supply chain komt steeds vaker bij de groothandel te liggen; 
Toenemende concurrentie door branchevervaging; 
Verzamelen van data en hiermee gedrag van klanten voorspellen.

Rol Selling 
Hier komt tekst te staan 

Klanten Sellingnet
ADT Fire & Security (veiligheid), Capelle a/d IJssel 
Angst+Pfister (bevestigingstechniek), Zoetermeer  
Atlet/UniCarriers (intern transport), Enschede  
Habeco (verfproducten), Apeldoorn  
Interfloor (tapijt/vinyl), Zwartsluis 
Jomo Fashion (textiel), Enschede  
Kalmeijer (bakkerijmachines), Den Haag 

Koninklijke Jongeneel (houtproducten), Utrecht  
Royal Van Zanten (uitgangsmateriaal), Rijsenhout 
TopFlora (bloemen en platen), Aalsmeer 
Van Leeuwen Buizen (staal), Zwijndrecht  
Verder Group (pompen), Vleuten  
Vlietjonge (staal), Nieuwegein  
Zurel (bloemen en planten), Aalsmeer