STRATEGIE VOOR DUMMIES!

Deze workshop focust op de kernvaardigheden om een strategisch beleid of plan te ontwikkelen voor uw onderneming of business unit. U leert strategisch na te denken, relevante gegevens te verzamelen, analyses uit te voeren en gefundeerde keuzes te maken. Die keuzes zet u vervolgens om in heldere doelstellingen, implementatieplannen en meetinstrumenten. Daarnaast komen cruciale managementvaardigheden zoals leiderschap, team-work, communicatie en changemanagement ruim aan bod.

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. 
In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 
- onderzoek naar de wortels en het belang van strategie; 
- basisbegrippen: soorten / niveaus / dimensies: Minzberg; 
- de strategische levenscyclus; 
- topstrategen: wat maakt hen ‘top’? 
- strategisch: richting, analyse, opties, keuze; 
- tactisch: doelstellingen, acties, prestatie-indicatoren; 
- operationeel: implementeren, meten, bijsturen; 
- richting: een winnende visie en missie in lijn met de waarden van de organisatie/bedrijf; 
- omgevingsfactoren: brede kijk op de omgeving met de hulp van het DEPEST-model; 
- marktfactoren: kijk op de marktsituatie, productlevenscyclus, klanten, leveranciers, distributie; 
- concurrentiefactoren: winstgevendheid, afnemers, leveranciers, toetreders, substituten, concurrentie (Porter); 
- organisatie: structuur, processen, competenties, cultuur/waarden; - marketing en sales: prestatieanalyses met diverse hulpmiddelen; 
- concluderen van de analyses en bepalen van opties; 
- generieke modellen als handige oplossing: Porter, Ansoff, Tracey en Wiersema; 
keuzes maken: hulpmiddelen om de juiste keuzes te maken; 
- bepalen van doelstellingen die leiden tot succes; 
- omzetting van doelstellingen in actieplannen en scenario’s; 
- prestatie- en meetindicatoren: (Sales) Balanced ScoreCard; 
- de kunst van succesvol veranderen; 
- invloedstijlen en toepasbaarheid; 
- implementatieteam en competenties; 
- communicatie en betrokkenheid; 
- meten en bijsturen.
In de workshop zullen we diverse INNOmaps gebruiken. 

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.

Resultaat workshop 
U vertrekt van de workshop met een toolbox vol werkmodellen, INNOmaps en stappenplannen om strategische ideeën om te bouwen tot een stevige en heldere strategie en ze succesvol te implementeren en duurzaam te verankeren. U krijgt niet alleen de tools aangereikt, maar u ontwikkelt eveneens de vaardigheid om ze te gebruiken. Zo kunt u na afloop meteen met uw strategische uitdaging aan de slag.

Duur van de workshop 
De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.