TEAM VERBETERTRAJECT 

"Dankzij Sellingnet heb ik inzicht gekregen waarop ik moet sturen!"

Organisaties zijn soms complex, markten voortdurend in beweging en interne belangen sluiten niet altijd op elkaar aan. Een objectieve kijk over de huidige performance is dan lastig te krijgen. Toch wilt u nu inzicht. Een team verbetertraject geeft snel een objectief inzicht in de huidige performance van uw team. Na de scan kunt u direct aan de slag met de quick-wins en must do’s. 

Voordelen 
Belangrijke voordelen van onze scan: 
- snel een concreet overzicht van knelpunten waarop het management kan sturen; 
- inzicht in de behoefte van opleiding en ontwikkeling van medewerkers; 
- objectieve waardering van het concurrerend vermogen met verbetervoorstellen; 
- zowel het verkoop- als het koopproces wordt geanalyseerd; 
- inzicht in knelpunten en mogelijkheden die de verkoop nu hinderen of kunnen stimuleren; 
- direct aan de slag met quick-wins en must do's.

Stappen 
De scan bestaat uit de volgende stappen:Investering 
Op basis van een intakegesprek bepalen we de omvang van de werkzaamheden en komen zo tot een investeringsvoorstel. 
Veelal beslaat een scan 2-4 dagen - afhankelijk van de omvang van het salesteam en de complexiteit van de markt. 
Bel ons voor een afspraak: 074 711 02 62.