TEAM VERBETERTRAJECT 

Organisaties zijn soms complex, markten voortdurend in beweging en interne belangen sluiten niet altijd op elkaar aan. Een objectieve kijk op de huidige performance is dan lastig te bepalen. U wilt het liefst nu inzicht in uw concurrerend vermogen en de capaciteiten van uw mensen. Het verbetertraject voor teams geeft snel een objectief inzicht. Het unieke van dit traject is dat zowel het verkoop- als het koopproces worden geanalyseerd. U kunt direct aan de slag met de quick-wins en must do’s. 

Voordelen 
Belangrijkste voordelen van dit verbetertraject zijn: 
- snel een concreet overzicht van knelpunten waarop het management kan sturen; 
- inzicht in de behoefte van opleiding en ontwikkeling van medewerkers; 
- objectieve waardering van het concurrerend vermogen met verbetervoorstellen; 
- zowel het verkoop- als het koopproces worden geanalyseerd; 
- inzicht in knelpunten en mogelijkheden die de verkoop nu hinderen of kunnen stimuleren; 
- direct aan de slag met quick-wins en must do's.

Stappen 
Het traject kan volledig worden uitgevoerd, het is echter ook mogelijk alleen de eerste stappen uit te voeren:Investering 
Op basis van een intakegesprek kunnen we bepalen welke onderdelen van het traject dienen te worden uitgevoerd.
Veelal beslaat een traject 2-4 dagen. Bel ons voor een afspraak: 074 711 02 62.