SALES TRAINING

Download het opleidingscurriculum

Welke sales training sluit het beste aan bij de leerdoelen van mijn team? Soms is het lastig een keuze te maken. Past de ene training nu beter, of toch de andere? Bij Sellingnet heeft u dat probleem niet! Naast onze open trainingen, wordt iedere training ook als in-company training aangeboden. Na een intensieve voorbereiding worden de deelnemers geheel op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd. De trainingsprogramma's geven slechts een indruk van de mogelijkheden en worden afgestemd op de behoefte van uw team of organisatie. 

Niet alle producten en diensten zijn gelijk in termen van hoe je ze verkoopt. Het aanbod kan soms complex zijn en soms kan de klantvraag complex zijn. Er kan sprake zijn van hyper concurrentie en sommige verkopers hebben aan een paar orders per jaar genoeg. Ook het verkopen op verschillende niveaus in een organisatie of in verschillende kanalen vereist vaak verschillende soorten verkooptechnieken. Zie de pagina 'Keuzehulp trainingen' waar we een korte beschrijving geven van de verschillende verkooptrainingen die Sellingnet aanbiedt. 

*Na een opleidingstraject kan gekozen worden om een Proeve van Bekwaamheid (PvB) af te nemen. Een PvB is een afsluitend assessment waarmee wordt vastgesteld of de medewerker de beroepscompetenties in voldoende mate beheerst en geïntegreerd weet toe te passen. Kenmerkend is het geïntegreerd beoordelen van vaardigheden, kennis en houding (competentie-gericht) in een realistische context. Een PvB kan op 4 niveaus worden afgenomen: Service Skills en Sales Skills A t/m C. Voor informatie over de kwalificatiedossiers belt u ons, 074 711 02 62.