VISUAL BUSINESS MODELING

We leven in een tijd waar business succes steeds minder voorspelbaar is. De tijden van grote winsten maken en marktaandeel winnen lijken over te zijn. Veel bedrijven opereren in een omgeving waar ineens buitenlandse concurrenten opdoemen en waar klanten plotsklaps onredelijke eisen stellen. Bedrijven dienen hun business model continu te blijven vernieuwen om in de toekomst winstgevend te zijn. Daar zijn nieuwe competenties, tools en een nieuwe mindset voor nodig. Door te werken met visuele tools maakt u complexe issues begrijpelijk en u creëert een gemeenschappelijke taal en betrokkenheid in de organisatie om gezamenlijk te komen tot een nieuwe strategie voor de toekomst. Naast ondermeer het Business Model Canvas en het Customer Value Canvas, maakt u tijdens deze workshop kennis met andere visuele tools voor Business Modeling.

Workshoponderwerpen 
Tijdens de workshop wisselen uitleg, discussies en praktijkoefeningen elkaar voortdurend af. 
In de workshop worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 
- Visual Business Modeling als tool voor strategie; 
- gereedschap, vaardigheden en mindset als concurrerend voordeel; 
- welke aspecten van mijn business model kan ik optimaliseren en hoe? 
- welke groeistrategieën kan ik toepassen om radicale groei te realiseren? 
- hoe pak ik het creëren van een nieuw business model concreet aan? 
- concurreren en differentiëren met uw business model; 
- aan de slag met Visual Business Modeling: Business Model Canvas, Blue Ocean Strategy Canvas en Customer Value Canvas; 
- Business Model Canvas: inzicht in de essentiële elementen en de samenhang van het huidige business model; 
- Blue Ocean Strategy: hoe kan onze business zich significant onderscheiden van de concurrentie? 
- Customer Value Canvas: hoe creëer ik een betere waardepropositie voor mijn diverse klantgroepen?
In de workshop zullen we diverse INNOmaps gebruiken. 

Maatwerk 
Deze workshop wordt in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd.

Resultaat workshop 
U bent na deze intensieve workshop in staat om de groeicapaciteit van uw bedrijf en de bouwstenen van uw business model te (her)kennen en deze in te zetten om radicale vernieuwing en groei te realiseren. U kunt na deze workshop met nieuwe ideeën uw business model drastisch vernieuwen!

Duur van de workshop 
De workshop bestaat uit twee dagdelen (ochtend, middag of avond). 

Investering 
De investering voor deze 2 x 4 uur durende workshop is € 1.960,- per groep (excl. btw). 
Inclusief zijn alle voorbereidende werkzaamheden en de workshopmaterialen.