Win opdrachten door duidelijke offertes
Geplaatst op 19 december 2016 door Ronald Swensson

Uit veel onderzoek blijkt dat driekwart van de beslissers niet de aanbieder kiest die hun eerste voorkeur heeft vanwege de gebrekkige kwaliteit van het voorstel. Wat zeggen de onderzoeken nog meer? 
- Taalfouten en kromme zinnen spelen voor voor de helft van de beslissers een grote tot zeer grote rol in de beoordeling van een offerte. 
- Belangrijker dan de prijs, is het tonen dat men het probleem heeft begrepen. 
- Meer dan de helft van de beslissers laat offertes ook door anderen beoordelen. 

Wat betekent dit? 
Uit verschillend onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de offerte zowel naar presentatie als naar inhoud erg belangrijk is. We geven de volgende tips om dit te verbeteren. 
- Zorg voor een duidelijke en foutloze inhoud. 
- Leg subtiel accenten door woorden vet te maken, te onderstrepen of teksten te markeren. Overdrijf het echter niet. 
- Voeg eventueel een persoonlijke noot toe (kan zelfs handgeschreven). 
- Laat de offerte door een collega nakijken op taalfouten en kromme zinnen. 
- Formuleer klantgericht. Dat kan in duidelijke taal, korte zinnen (gemiddeld 10 à 15 woorden) en korte alinea’s (6 à 7 regels). 
- Vermijd vage woorden als ‘binnenkort’, maar wees specifiek en concreet (‘eerste week van oktober’). 
- Begin uw offerte altijd met het probleem of de behoefte van de prospect. 
- Voorkom ‘wollige’ taal. Geen ambtenarentaal dus en zo min mogelijk vakjargon. 
- Wees concreet in uw offerte en maak uw taalgebruik positief en actief. 
- Duidelijkheid en het inspelen op het probleem van de prospect zijn belangrijker dan de prijs.