Ga naar de blogGa naar de blogGa naar de training
Ga naar de trainingDownload het rapportGa naar de trainingGa naar de training
Ga naar de training


OVER SELLINGNET

Welkom bij Sellingnet, een innovatief en betrokken trainingsbureau waar we het business resultaat van onze klanten écht serieus nemen. Sellingnet’s expertise is het verbeteren van de commerciële slagkracht van organisaties en mensen. Wij hebben door de jaren heen een breed veld aan expertise opgebouwd, gericht op het veranderen en ontwikkelen van commerciële teams. Wij zetten in op blijvende, concrete en meetbare resultaten. De pragmatische aanpak, de positieve confrontatie en het respect voor mensen en organisatiedoelstellingen zijn hierbij leidend. Wat na morgen gebeurt, daar draait het om. Daarom zijn onze leermethodes direct toepasbaar in de praktijk. Door onze gedegen en innovatieve aanpak behoren wij al een aantal jaren tot het selecte gezelschap van beste Europese opleidingsinstituten op salesgebied. Wij leveren meetbare resultaten door samen met u te werken aan:
Een markt- en groei-gericht businessmodelEen beter begrip van (latente) klantbehoeftenEen beter begrip van (latente) klantbehoeftenHet verbeteren van de commerciële prestaties
verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptraining, verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptraining, verkooptraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, verkooptrainingen, beste verkooptraining, excellente verkooptraining, concrete verkooptrainingommunicatietraining, trainingen voor verkopers, verkopers trainen, een training voor verkopers, verkooptraing voor verkopers, communicatietrainingen,

Opleidingscurriculum
Opleidingscurriculum


DE WERELD IS VERANDERD

Disrupties zien we tegenwoordig overal om ons heen. Een veranderend koopgedrag en -proces door het internet, toenemende concurrentie door branchevervaging, het ontstaan van hybride kopers (ook in B2B-markten), toenemende (global) concurrentie, meer RFP's (offerte-aanvragen), stijgende verkoopkosten, meer directie-invloed op het inkoopproces, hogere klanteisen en minder 'ouwe-jongens-krentenbrood' loyaliteit, maar een verschuiving naar bedrijfsmatige loyaliteit. De verkoop is veranderd omdat de inkoop fundamenteel is veranderd. Veel bedrijven hebben zich nog niet kunnen aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid door veelal een gebrek aan wendbaarheid (en natuurlijk was de taaie economische crisis daar ook debet aan). Disruptie en wendbaarheid zijn nauw met elkaar verbonden; naarmate een bedrijf wenbaarder is, heeft disruptie minder vat op de concurrentiekracht. Sellingnet is wendbaar gebleken door zich de afgelopen jaren met succes om te vormen van een trainingsbureau 'pur sang' tot een leverancier van oplossingen voor betere business resultaten. Tuurlijk klinkt zo'n 'belofte' pedant.... We kunnen echter aantonen dat onze dienstverlening onze klanten 5-12% meer omzet heeft opgeleverd (met betere marge!). Wij hebben de competenties in huis om ook uw bedrijf te helpen zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Voor de workshop over klantwaarde en concurrentiekracht, klikt u hier.


ALLEEN RESULTATEN TELLEN

Ga naar onze referentiesGa naar onze referentiesGa naar onze referentiesGa naar onze referenties

1. Klanttevredenheidsonderzoek / online evaluatie opdrachtgever (94,1% score op maatwerkprojecten), 2. Opdrachtevaluatie (5-12% verhoging van klantomzet is afhankelijk van de bracnche), 3. Online trainingsevaluatie, 4. Idem

Ga naar de bedrijfsinformatieGa naar onze trainingsfilosofieGa naar de referentiesGa naar de servicepagina
Ga naar de Sales Performance ScanGa naar de Sales Performance ScanGa naar de Sales Performance ScanGa naar de Sales Performance Scan