Sellingnet’s expertise is het verbeteren van de commerciële slagkracht van organisaties in complexe verkoopomgevingen in handel, industrie, dienstverlening en retail. Sellingnet levert meetbare resultaten door samen met u te werken aan de volgende vier gebieden: (1) beter inzicht in (latente) klantbehoeften, (2) een bij de organisatie en de markt passend businessmodel, (3) een doordachte sales- en marketing aanpak en (4) het verbeteren van de commerciële competenties van uw medewerkers.

Al meer dan 60 jaar staat onze praeses Jan L. Wage synoniem voor groei. Persoonlijke groei van mensen en commerciële groei van organisaties. In 1954 startte hij als verkoopadviseur en -trainer. Zijn boeken, artikelen en audiovisuele leerprogramma's verschenen in twaalf talen. Nederland eerde hem in 1979 met de bronzen legpenning van de
NCD en in 2006 met de Lifetime Achievement Award van de SMA. Internationaal kreeg hij erkenning als Président de la Communauté Européenne des Experts en Marketing et en Vente in Genève (2006). 

Aanspreekpunt en managing partner van Sellingnet is Ronald Swensson. Hij startte zijn carrière als trainer/coach in 1997. De samenwerking tussen Jan L. Wage en Ronald Swensson begon in 2004 met de publicatie van het boek Klanten maken! De opvolgende jaren noteerde dit boek regelmatig een Top 10 notering als best verkochte managementboek van het jaar! Download Klanten maken! gratis als e-boek op Bookboon.com. In 2015 en 2016 staat Sellingnet - dankzij het gedachtegoed van Jan L. Wage - op de European Training Industry's Top 20 Sales Training Companies lijst, zie persbericht.


Sellingnet heeft door de jaren heen een breed veld aan expertise opgebouwd, gericht op het veranderen, leren en ontwikkelen van commerciële teams. Naast het 'kernteam' van senior trainer/coaches, heeft Sellingnet een omvangrijk netwerk opgebouwd van de beste trainers en coaches - die allen een verplicht Training & Kwalificatie Proces hebben doorlopen - zodat er altijd een optimale en kwalitatieve match is tussen uw commerciële team en de trainer/coach van Sellingnet. Het kernteam van Sellingnet zorgt voor de regie en de interne afstemming zodat verbetertrajecten effectiever verlopen en resultaten sneller zichtbaar zijn.

Het verbeteren van de commerciële slagkracht van organisaties en mensen is een vak apart. Het vraagt om passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei. Sellingnet borgt deze kernwaarden door een solide competentieprofiel voor trainer/coaches, een stringent EFQM-systeem, een langjarig Training & Kwalificatie Proces dat iedere trainer/coach dient te doorlopen, het systeem van permanente educatie, een strikte Gedragscode, een actieve ondersteuning van het MVO-gedachtegoed én de 60 jaar ervaring van Jan L. Wage. Deze 'Best in Class' aanpak maakt Sellingnet tot een aantrekkelijke partner voor organisaties die een serieuze verbeteringsslag willen maken. 

PASSIE VOOR VERKOOP

Onze passie voor verkoop maakt het verschil in een leersituatie. Het is uiteindelijk de allesbepalende factor om mensen te enthousiasmeren en te motiveren om effectief gedrag aan te leren en/of minder effectief gedrag te veranderen. Onze trainer/coaches geven het voorbeeld; want goed voorbeeld doet goed volgen!
RESPECT VOOR DIVERSITEIT

Onder diversiteit verstaan wij alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare elementen - zoals geslacht en leeftijd - en de minder zichtbare zaken als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Wij streven naar een inclusieve leercultuur, die respectvol, open en veilig is voor iedereen.


MEESTERSCHAP IN GROEI

Wij hebben de competenties om organisaties commercieel slagvaardiger te maken. Wij borgen deze competenties door een solide competentieprofiel, een langjarig Training & Kwalificatie Proces en het systeem van permanente educatie. Wij verlangen veel van onze trainer/coaches zodat wij aan uw verwachtingen kunnen blijven voldoen.