Over ons

Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Door niet harder maar slimmer te werken, door meer focus te hebben, door open te staan voor leren en ontwikkelen en door het beter benutten van talenten en mogelijkheden. Sellingnet is een innovatief en betrokken trainingsbureau en met onze kernwaarden passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei benadrukken wij deze visie. Onze passie voor verkoop maakt het verschil in een leertraject. Het is de allesbepalende factor om mensen te motiveren een tandje harder te gaan, om slimmer te werken, meer focus te hebben en effectiever gedrag aan te leren. Onder respect voor diversiteit verstaan wij alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare elementen - zoals geslacht en leeftijd - en de minder zichtbare zaken als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Wij streven naar een inclusieve leercultuur, die respectvol, open en veilig is voor iedereen. Alleen dan worden de talenten en mogelijkheden van iedereen optimaal benut. Onze derde kernwaarde is meesterschap in groei. Wij hebben de competenties in huis om mensen en teams een sprong vooruit te laten maken. Lees meer over onze leervisie. 

Meer dan 60 jaar stond onze oud-praeses Jan L. Wage  (†2017) - bedrijfseconoom van huis uit - synoniem voor groei. Persoonlijke groei van mensen en commerciële groei van organisaties. In 1954 startte hij als verkoopadviseur en -trainer. Zijn boeken, artikelen en audiovisuele leerprogramma's verschenen in twaalf talen. Nederland eerde hem in 1979 met de bronzen legpenning van de NCD en in 2006 met de Lifetime Achievement Award van de SMA. Internationaal kreeg hij erkenning als Erevoorzitter van de European Community of Experts in Marketing and Sales.

Wij hebben de competenties in huis om mensen en teams een sprong vooruit te laten maken. Wij borgen deze competenties door een solide competentieprofiel voor nieuwe trainer/coaches, een stringent EFQM-systeem, een langjarig Training & Kwalificatie Proces dat iedere trainer/coach dient te doorlopen, het systeem van Permanente Educatie (PE), een strikte Gedragscode en onze diverse onderzoeksactiviteiten op salesgebied. Door onze gedegen aanpak zijn we de aangewezen partner voor bedrijven die een serieuze verbeteringsslag willen maken. Met de focus op heldere doelstellingen en méér commerciële slagkracht zijn betere resultaten snel zichtbaar!

Sales Management Association
SEF
SMEI