Over ons

Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Door niet harder maar slimmer te werken, door meer focus te hebben, door open te staan voor leren en ontwikkelen en door het beter benutten van talenten en mogelijkheden. Sellingnet is een innovatief en betrokken trainingsbureau en met onze kernwaarden passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei benadrukken wij deze visie. Onze passie voor verkoop maakt het verschil in een leertraject. Het is de allesbepalende factor om mensen te motiveren een tandje harder te gaan, om slimmer te werken, meer focus te hebben en effectiever gedrag aan te leren. Onder respect voor diversiteit verstaan wij alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare elementen - zoals geslacht en leeftijd - en de minder zichtbare zaken als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Wij streven naar een inclusieve leercultuur, die respectvol, open en veilig is voor iedereen. Alleen dan worden de talenten en mogelijkheden van iedereen optimaal benut. Onze derde kernwaarde is meesterschap in groei. Wij hebben de competenties in huis om mensen en teams een sprong vooruit te laten maken. Lees meer over onze leervisie.

Meer dan 60 jaar stond onze oud-praeses Jan L. Wage (†2017) - bedrijfseconoom van huis uit - synoniem voor groei. Persoonlijke groei van mensen en commerciële groei van organisaties. In 1954 startte hij als verkoopadviseur en -trainer. Zijn boeken, artikelen en audiovisuele leerprogramma's verschenen in twaalf talen. Nederland eerde hem in 1979 met de bronzen legpenning van de NCD en in 2006 met de Lifetime Achievement Award van de SMA. Internationaal kreeg hij erkenning als Erevoorzitter van de European Community of Experts in Marketing and Sales.

Aanspreekpunt en managing partner van Sellingnet is Ronald Swensson. Hij startte zijn loopbaan als trainer/coach in 1997 bij het gelijknamige trainingsbureau van Jan L Wage. De hechte samenwerking tussen beide mannen begon in 2004 met de publicatie van het boek Klanten maken! De opeenvolgende jaren noteerde dit boek regelmatig een Top 10 notering als best verkochte managementboek. Ook dit jaar staat Sellingnet - dankzij de vele innovaties op salesgebied én het gedachtegoed van Jan L. Wage* - op de European Training Industry's Top 20 Sales Training Companies list, zie persbericht.

Sellingnet heeft door de jaren heen een breed veld aan expertise opgebouwd, gericht op het veranderen, leren en ontwikkelen van commerciële teams. Naast het 'kernteam' van senior trainer/coaches, heeft Sellingnet een omvangrijk netwerk opgebouwd van de beste trainers en coaches - die allen een verplicht Training & Kwalificatie Proces hebben doorlopen - zodat er altijd een optimale en kwalitatieve match is tussen het commerciële team van de klant en de trainer/coach van Sellingnet. Het kernteam van Sellingnet zorgt voor de regie en de interne afstemming zodat verbetertrajecten effectief verlopen en resultaten snel zichtbaar zijn.

Wij hebben de competenties in huis om mensen en teams een sprong vooruit te laten maken. Wij borgen deze competenties door een solide competentieprofiel voor nieuwe trainer/coaches, een stringent EFQM-systeem, een langjarig Training & Kwalificatie Proces dat iedere trainer/coach dient te doorlopen, het systeem van Permanente Educatie (PE), een strikte Gedragscode en onze diverse onderzoeksactiviteiten op salesgebied. Door onze gedegen aanpak zijn we de aangewezen partner voor bedrijven die een serieuze verbeteringsslag willen maken. Met de focus op heldere doelstellingen en méér commerciële slagkracht zijn betere resultaten snel zichtbaar!

Resumerend:

* Sellingnet is - met grote nederigheid en met gepaste trots - enig erfgenaam van het Intellectueel Eigendom (teksten, modellen, verkoop- en leermethodes, ed.) van onze oud-praeses Jan L. Wage na diens overlijden in augustus 2017. Wij zullen Jan L. Wage in ere houden als grondlegger van de moderne verkooptechniek in Nederland met een website over zijn leven en werk, met de Jan L. Wage Business Bibliotheek (WBB) die de grootste collectie verkoopboeken ter wereld bevat (hebben we ons laten vertellen) en een prachtige e-boekenserie van zijn hand bij Bookboon.com.

Sellingnet is lid/sponsor van:

Sales Management Association
SMEI
SEF
SES