Welke training sluit het beste aan bij de leerdoelen van mijn team? 

Soms is het lastig een keuze te maken. Past de ene training nu beter, of toch de andere? Bij Sellingnet heeft u dat probleem niet! Iedere training wordt als in-company training aangeboden. De trainingsprogramma's geven een indruk van de mogelijkheden en worden afgestemd op de behoefte van uw team of organisatie.  

De trainer voert intake-gesprekken met de deelnemers, waarom eigenlijk? 

Vrijwel al onze trainingen starten met het stellen van doelen, bij voorkeur face-to-face met uw trainer, maar soms ook telefonisch, per e-mail of via video-verbinding. Hierin worden de deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun leerdoelen. Dit reflecteren op het eigen doen en laten, op wat al goed gaat en wat beter moet, draagt bij aan het leerproces. 

Waarom zijn leerdoelen zo belangrijk? 

Deelnemers gaan met een training een ontwikkeltraject in. Hoe meer iedereen zich bewust is van wat men precies wil (en moet) leren, hoe beter het leerproces verloopt. Wanneer deelnemers nadenken over hun leerdoelen, passeren er ongetwijfeld onderwerpen waar ze goed in zijn en wat ze minder goed doen. Dit zelfbewustzijn draagt bij aan het leerproces. Bovendien nemen de deelnemers - door het zelf formuleren van leerdoelen - verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. 

Waar zijn de Meeting Points van Sellingnet? 

Kan ik subsidie of vergoeding krijgen voor een opleidingstraject? 

Dat is inderdaad vaak mogelijk. Veel branches hebben een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds, deze draagt financieel bij aan de scholing van werknemers. Informeer bij Sellingnet naar de mogelijkheden. 

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Op iedere werkdag is ons secretariaat bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur via 074 711 02 62 of via e-mail op secretariaat@sellingnet.nl

Wat zijn jullie tarieven?

Onze tarieven treft u hier aan. In een kennismakingsgesprek kunnen we de behoefte van uw team bespreken en op basis hiervan een voorstel uitwerken. Dit gesprek is natuurlijk vrijblijvend, bel voor een afspraak 074 711 02 62.

Kan ik informatie ontvangen over wat u bij welke klanten heeft gedaan? 

Neen! Deze informatie is confidentieel (zie Gedragscode artikel 6.1). Wel kunnen wij u geanonimiseerde cases toesturen en referenties opgeven waar u contact mee kunt opnemen. 

Wat is de achtergrond van een trainer en hoe waarborgt u de kwaliteit? 

Alle trainer/coaches hebben als achtergrond een hbo/wo studie, commerciële managementfunctie(s) en meerdere jaren ervaring als trainer en/of coach. Wij hanteren een solide competentieprofiel voor nieuwe trainer/coaches. En verder is er een langjarig Training & Kwalificatie Proces (TKP) dat iedere trainer/ -coach dient te doorlopen en een systeem van Permanente Educatie. Om de kwaliteit verder te waarborgen hebben wij een stringent EFQM-systeem. Hierin is onder meer een opdrachtevaluatie c.q. audit opgenomen. Na afloop van een training controleren wij of de opdracht conform de overeenkomst is uitgevoerd, de doelen zijn gerealiseerd en in overeenstemming zijn met de kwaliteitseisen die Sellingnet aan de uitvoering van een training stelt. Tot slot kennen wij een Klachten- c.q. Garantieregeling, als onderdeel van onze Gedragscode

Waar kunnen de trainingen worden gegeven?  

De trainingen kunnen virtueel, bij uw bedrijf of extern worden gegeven, bijvoorbeeld in een trainingscentrum van Sellingnet: