Menigeen heeft in zijn carrière baat bij het voorhouden van een spiegel en effectieve ondersteuning om zijn talenten in te zetten. Een Sellingnet coach is door kennis en ruime ervaring in staat u en uw medewerkers 'on the job' te ondersteunen. De start van elk coachingstraject is het bepalen van het concrete vraagstuk en einddoel. Hoe beter dit in kaart wordt gebracht, hoe succesvoller het coachingstraject verloopt. Is de vraag helder, dan plannen we het traject en beschrijven we de aanpak in een coachplan. Het startgesprek is tevens een kennismaking met de coach. Is er een ‘klik’ en is er voldoende vertrouwen in de coach? Zo ja, dan gaat de Sellingnet coach aan de slag om het beste uit u en/of uw medewerker(s) te halen. In het coachplan volgen we de ontwikkelingen en vorderingen op weg naar het einddoel.