Key Account Management (KAM)

De workshop geeft u de tools en vaardigheden om beter grip te krijgen op het complexe speelveld tussen uw klant en uw eigen organisatie. Door het maken van een eigen accountplan en door het bespreken van cases leert u strategisch te denken over de relatie met uw klant(en). De workshop is een perfecte combinatie van denken en doen.

Onderwerpen

Tijdens de workshop wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. Voor voorbeelden van modellen, methodieken en technieken die in de workshop worden gebruikt, klikt u hier. In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • accountanalyses van uw eigen klant(en);

 • rollen en positie van de accountmanager en positionering in de eigen organisatie;

 • werken met klantprofielen en segmentatiecriteria;

 • onderhandelen over jaarafspraken;

 • aansturen en motiveren van accountteams;

 • organisatie van het eigen werk;

 • presenteren van het eigen accountplan;

 • persoonlijke effectiviteit;

 • kernkwaliteiten: sterktes en valkuilen;

 • verkoopgesprekken en strategisch verkopen;

 • account cases en rollenspellen.

Maatwerk

Deze workshop wordt ook in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Deelnemers worden op de eigen werksituatie getraind. Ook de materialen (cases, oefeningen en rollenspelen) zijn op de deelnemers afgestemd.

Resultaat workshop

U bent na deze intensieve workshop in staat om:

 • een evenwichtig en onderbouwd accountplan te maken;

 • uw positie binnen uw organisatie beter te formuleren;

 • het begrip partnership met de klant inhoud te geven;

 • strategisch met uw klanten om te gaan;

 • het accountteam te motiveren en aan te sturen.

Workshopmaterialen en nazorg

Tijdens de training kunt u syllabi, tools, huiswerkopdrachten, ed. in het Kenniscentrum van Sellingnet downloaden. Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop

De workshop bestaat uit een intakegesprek en afhankelijk van de opleidingsbehoefte, twee tot vier workshopblokken van een dag of vier tot acht workshopblokken van een dagdeel (ochtend, middag of avond).