Dealer/Channel/Retail Management

Bedrijven maken helaas nog te vaak verkeerde of moeilijk corrigeerbare keuzes bij het aanstellen van distributeurs en retailers (zowel offline als online). Distributeurs en retailers zijn in de eerste plaats zakenmensen en kunnen zich vaak in een zeer sterke onderhandelingspositie nestelen. Dat dwingt producenten vaak tot ongewenste compromissen die de marge van het bedrijf aantasten en die vermeden hadden kunnen worden. Doordat u een aantal valkuilen leert kennen, is deze training snel terugverdiend. De rode draad in deze training: hoe u een succesvol dealernetwerk (of channel-) uitbouwt en laat renderen!

Onderwerpen 

Tijdens de training wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. Voor voorbeelden van modellen, methodieken en technieken die in de training worden gebruikt, klikt u hier. In de training worden ondermeer de volgende onderwerpen behandeld: 

Werkwijze 

De training heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De training bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen. 

Maatwerk 

Deze training wordt ook in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd.

Competenties 

In de training werkt u aan de volgende competenties: 

Resultaat training 

U bent na deze intensieve training in staat om: 

Trainingsmaterialen en nazorg 

Tijdens de training kunt u syllabi, tools, huiswerkopdrachten, ed. in het Kenniscentrum van Sellingnet downloaden. Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de training 

De training bestaat uit een intakegesprek en afhankelijk van de opleidingsbehoefte, één tot drie trainingsblokken van een dag of twee tot zes trainingsblokken van een dagdeel (ochtend, middag of avond).