Leervisie

Wanneer uw team een training bij Sellingnet volgt, draait alles om het versterken van hun commerciële kracht. Om dit te bereiken investeren we vanaf het allereerste begin in de competenties van uw team. Dit doen we aan de hand van onze methoden. Onze trainers begeleiden het team professioneel, stapje voor stapje, op weg van groeien en durven naar het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. En om te zorgen dat het team na de training niet terugvalt in het oude gedrag, geven we praktijkopdrachten mee en werken we samen met iedere deelnemer het Persoonlijk Veranderplan uit. 

De eigen praktijksituatie en de eigen manier van werken staan voorop. Niet omdat dat hoort, maar omdat dat uiteindelijk de beste resultaten geeft. We gebruiken voorbeelden uit de praktijk van het team en oefenen met gedrag dat effectief is én bij het team past. De ontwikkelvragen vertalen we steeds in praktische leervormen en leeractiviteiten: trainingsdagen, outdoor-trainingen, feedback- en reflectiegesprekken, praktijkopdrachten, digitale tools (zie onze toolboxen), intervisie, coaching-on-the-job, studeren in het Kenniscentrum en videocalls. We gebruiken uiteenlopende media om de werkvormen aan te bieden en te ondersteunen. Deze mix van leervormen en werkwijzen wordt ook wel blended learning genoemd en zorgt ervoor dat iedereen altijd leert op de manier die bij hem of haar past. Zodat iedereen optimaal van zijn of haar ontwikkeltraject profiteert.

Het Kenniscentrum is volledig gebouwd op het Google Cloud Platform (en Google Classroom) waardoor deelnemers kunnen studeren vanaf elke locatie, met andere deelnemers aan een praktijkopdracht kunnen werken, met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen of de lesstof met de trainer kunnen bespreken. In het Kenniscentrum treft u een grote collectie e-boeken aan op het gebied van commercie, communicatie en management. Verder treft u in het Kenniscentrum een beveiligde e-learning portal aan waar deelnemers de theorie wordt aangereikt, opdrachten worden gemaakt en kennis wordt getoetst.  

Een Sellingnet training bestaat uit 75% doen. Want wat herinnert iedereen zich nog van de laatste training die ze hebben gevolgd? Waarschijnlijk de rollenspelen of de oefeningen die ze hebben gedaan. Ervaringen blijven nu eenmaal beter hangen dan kennis. Leren is niets anders dan het betekenis geven aan die ervaringen. En dat kan op talloze manieren. U kunt erop rekenen dat het team in onze trainingen nieuwe ervaringen en inzichten opdoet die aansluiten bij hun praktijksituatie. Iedere training is daarmee een unieke belevenis. 

De praktijksituatie van het team vormt altijd het uitgangspunt van de training. We vragen het team onderwerpen ‘mee te nemen’ die voor ze op dat moment spelen. In de training oefenen ze met nieuw gedrag. Na ieder trainingsblok oefent het team hiermee verder in hun eigen praktijksituatie - met ondersteuning van de manager. De ervaringen die het team hierbij opdoet, zijn vervolgens weer het vertrekpunt voor de volgende training. Maar ook na het laatste blok kunnen ze verder blijven leren. Met huiswerk- en praktijkopdrachten en het Persoonlijk Veranderplan dat iedere deelnemer samen met de trainer heeft uitgewerkt, door feedback van de manager op basis van het Transferplan dat een adequate transfer naar de praktijk garandeert, of extra ondersteuning door middel van coaching- on-the-job, studeren in het Kenniscentrum en eventueel gevolgd door een Proeve van Bekwaamheid (PVB) of NIMA examen. Kortom, ook na het laatste trainingsblok kunnen deelnemers zich blijven ontwikkelen!

Onze trainingen zijn niet vrijblijvend. Voordat het team aan een training begint, formuleert ieder teamlid samen met de manager en de trainer de leerdoelen. En daar houden we de deelnemer aan! Hij/zij is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn/haar handelen en leerresultaten, maar wij helpen hem/haar daar natuurlijk voortdurend bij. Zo houden we alle deelnemers tijdens de training graag een spiegel voor. Wij zetten mensen in beweging door positieve confrontatie. Daarbij ligt de focus op het realiseren van het gewenste gedrag. Want wat na morgen gebeurt, daar draait het om!

Mindfulness, een hip woord voor 'tijdloze benadering'. Het betekent niets anders dan ‘met volle aandacht’. In onze trainingen maken we het team bewust van ieders persoonlijke kracht en verborgen kwaliteiten. Wanneer iedereen zijn/haar dagelijkse werk 'met volle aandacht' uitvoert, wordt men zich vanzelf bewust van het gevoel dat daarbij hoort. Ben ik hierover tevreden? Zou het beter moeten? Doen wij als team dagelijks de goede dingen goed? Door bewust te handelen, komt persoonlijke- en teamontwikkeling binnen handbereik. 

Mensen kunnen meer dan ze zelf denken. Door niet harder maar slimmer te werken, door meer focus te hebben, door open te staan voor leren en ontwikkelen en door het beter benutten van talenten en mogelijkheden. Met onze kernwaarden passie voor verkoop, respect voor diversiteit en meesterschap in groei benadrukken wij deze leervisie. Onze passie voor verkoop maakt het verschil in een leertraject. Het is de allesbepalende factor om mensen te motiveren een tandje harder te gaan, om slimmer te werken, meer focus te hebben en effectiever gedrag aan te leren. Onder respect voor diversiteit verstaan wij alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare elementen - zoals geslacht en leeftijd - en de minder zichtbare zaken als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Wij streven naar een inclusieve leercultuur, die respectvol, open en veilig is voor iedereen. Alleen dan worden de talenten en mogelijkheden van iedereen benut. Onze derde kernwaarde is meesterschap in groei. Wij hebben de competenties in huis om mensen commercieel een stap verder te brengen. Wij borgen deze competenties door een solide competentieprofiel voor nieuwe trainer/coaches, een langjarig Training & Kwalificatie Proces dat iedere trainer/coach dient te doorlopen, het systeem van Permanente Educatie, een strikte Gedragscode en onze vele onderzoeksactiviteiten op salesgebied. Een voorbeeld is de Sales Skills Monitor, een grootschalig onderzoek dat inzicht geeft in het competentieniveau van de Nederlandse B2B verkoper. Door onze gedegen aanpak zijn we de aangewezen partner voor bedrijven die een serieuze verbeteringsslag willen maken.