Proactive Service Selling®

Serviceprofessionals hebben vaak onbewust een geweldig inzicht in de ‘pains & gains’ van klanten. De toon en woordkeuze van klanten en de informatie die tijdens een servicebezoek wordt gewisseld, onthult vaak details over de zorgen en behoeften van klanten. Deze interactie geeft een inkijk in de echte drijfveren en motieven van klanten die we in de ‘customer journey’ verder nauwelijks tegenkomen. Daarom zijn serviceprofessionals een onaangeboorde bron van waardecreatie. In deze training geven we serviceprofessionals een mindset en vaardigheden om concrete waarde voor klanten én de eigen organisatie te creëren.

Onderwerpen

Tijdens de training wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. In de training worden de volgende onderwerpen behandeld: 

Werkwijze 

De training heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De training bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen.  

Maatwerk 

Deze training wordt ook in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd. Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd. In de training wordt het accent gelegd op het creëren van waarde voor klanten én de eigen organisatie.

Competenties 

In de training werkt u aan de volgende competenties: 

Resultaat training 

U bent na deze intensieve training in staat om: 

Trainingsmaterialen en nazorg 

Tijdens de training kunt u syllabi, tools, huiswerkopdrachten, ed. in het Kenniscentrum van Sellingnet downloaden. Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk. 

Duur van de training 

De training bestaat uit een intakegesprek en afhankelijk van de opleidingsbehoefte, twee tot drie trainingsblokken van een dag of vier tot zes trainingsblokken van een dagdeel (ochtend, middag of avond).