Geschikte commerciële mensen zijn essentieel voor het succes van uw onderneming. Maar hoe krijgt u zicht op de kwaliteiten van uw (toekomstige) commerciële medewerkers? Hoe zorgt u voor een zo betrouwbaar mogelijke beoordeling van uw menselijk kapitaal? Sellingnet ontwikkelt zelf assessment-oefeningen en bewaakt voortdurend de kwaliteit en actualiteit hiervan. Bij Sellingnet kunt u terecht voor persoons- en teamgerichte assessments. Deze kunnen worden ingezet als selectiemiddel bij instroom, als onderzoekstool bij opleidingsvraagstukken of doorstroom en als loopbaanadvisering bij doorstroom en uitstroom van medewerkers.