Proeve van Bekwaamheid (PvB)

Een Proeve van Bekwaamheid (PvB) is een afsluitend assessment na een leertraject, waarmee wordt vastgesteld of de medewerk(ster)(er) de beroeps-competenties in voldoende mate beheerst en geïntegreerd weet toe te passen. Kenmerkend is het geïntegreerd beoordelen van vaardigheden, kennis en houding (competentie-gericht) in een realistische context. Een PvB kan op 4 niveaus worden afgenomen: Service Skills en Sales Skills A t/m C (zie het opleidingscurriculum). Voor informatie over de kwalificatiedossiers belt u ons, telefoon 074 711 02 62.