Social Selling

Wist u dat sales die Social Selling toepassen, beter presteren dan hun collega’s die dat niet doen? En dat ze dubbel zo veel leads hebben? (Lees het onderzoek.) Social Selling is dus één van de cruciale vaardigheden van de 21ste eeuw! Door het internet maken klanten op een totaal nieuwe wijze hun 'customer journey'. Marketing en sales moeten daarom meer dan ooit samenwerken om beter 'grip' te krijgen op de markt. Social Selling, het benutten van sociale mediakanalen én het aloude netwerken, is hierbij onmisbaar. In deze workshop krijgt u alle tools in handen om beter te netwerk en uw sociale mediakanalen écht in te zetten voor leadgeneratie! De training is ook opgezet om het gat te dichten tussen de sales- en marketingafdeling.

Workshoponderwerpen

Tijdens de workshop wisselen uitleg, interactie en praktijkoefeningen elkaar continu af. Voor voorbeelden van modellen, methodieken en technieken die in de training worden gebruikt, klikt u hier. In de workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • wat is Social Selling en welke ontwikkelingen kunnen we verwachten?

 • wat netwerken wél en niet is, verschil met verkopen en socializing;

 • hoe netwerkt u virtueel?

 • hoe kunt u LinkedIn effectief gebruiken?

 • wat is uw score op de Social Selling Index?

 • hoe verhoogt u deze 'personal brand index' op LinkedIn?

 • aan de slag met de Personal Brand Canvas;

 • contentmarketing is de sleutel, maar hoe cureert of ontwikkelt u zelf content?

 • welke Do's & Don'ts dient u bedrijfsbreed met elkaar hierover af te spreken?

 • hoe 'digital' is het bedrijf al?

 • hoe legt u het eerste 'virtuele' contact en wat zijn de vervolg stappen?

 • hoe netwerkt u fysiek?

 • netwerketiquette, wat is dat?

 • hoe gebruikt u een ‘elevator pitch’?

 • de juiste gespreksonderwerpen: praten over niks en alles;

 • hoe kunt u op een professionele manier een gesprek afsluiten?

 • hoe kunt u contacten opvolgen en onderhouden?

 • welke (vervolg) acties kunt u ondernemen?

 • laten we het concreet maken: wat gaan we morgen anders, méér en beter doen?

Werkwijze

De training heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De training bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en rollenspelen.

Maatwerk

Deze workshop wordt ook in-company gegeven zodat deze geheel op maat kan worden verzorgd en deelnemers op de eigen werksituatie kunnen worden getraind. Ook de materialen zijn op de deelnemers afgestemd. De workshop heeft een hoog interactief karakter. De eigen ervaringen van de deelnemers staan centraal. Vanuit die praktijk wordt een vlotte vertaling gemaakt naar de theorie. De workshop bestaat uit een voortdurende afwisseling van korte presentaties van de trainer, oefeningen en gesprekken in kleinere groepen.

Competenties

In de workshop werkt u aan de volgende competenties:

 • sociale intelligentie;

 • communiceren;

 • resultaatgerichtheid;

 • initiatief.

Resultaat workshop

U bent na deze inspirerende workshop in staat om:

 • uw netwerk in kaart te brengen en uit te bouwen en leert u het maximum er uit te halen;

 • zelfverzekerd nieuwe contacten aan te leggen;

 • de juiste middelen in te zetten om uw netwerk te onderhouden en te beheren;

 • de context en uw rol als 'social seller' te plaatsen in 'the big picture' van Digital Selling.

Workshopmaterialen en nazorg

Tijdens de training kunt u syllabi, tools, huiswerkopdrachten, ed. in het Kenniscentrum van Sellingnet downloaden. Aan het eind van de training ontvangt u het Persoonlijk Veranderplan dat u samen met de trainer uitwerkt. Uw leidinggevende ontvangt het Transferplan voor een adequate transfer naar de praktijk.

Duur van de workshop

De workshop bestaat uit een intakegesprek en afhankelijk van de opleidingsbehoefte, één tot twee workshopblokken van een dag of twee tot vier workshopblokken van een dagdeel (ochtend, middag of avond).